SIF projekts “NVO atbalsta nodrošināšana Babītes, Mārupes un Olaines novados”

Mērķis, aktivitātes:

  1. Eesošo NVO kompetences pilnveidošana un sadarbības  veicināšana, jaunu organizāciju veidošanās aktivizēšana;
  2. Semināru, pieredzes braucienu organizēšana;
  3. Iedvesmas stāstu pasākumi, noslēguma pasākums – NVO gadatirgus;
  4. Rīcības plāna izstrāde organizāciju turpmākai attīstībai.

Finanses: EUR 6180

Īstenošanas termiņš: 2017.gads, jūnijs-oktobris

Aktualitātes