Interesenti dodas pieredzes apmaiņas braucienā pa Mārupes, Olaines un Babītes novadiem

Interesenti dodas pieredzes apmaiņas braucienā pa Mārupes, Olaines un Babītes novadiem

Lai iepazītu un lepotos ar vietējām organizācijām, kā arī no tām mācītos, 28. jūlijā interesenti devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Olaines, Mārupes un Babītes novadu nevalstiskajām organizācijām.

Babītes novadā apciemojām Annas koku skolas biedrību un runājām par cilvēka saistību ar dabu un biedrības pieredzi starptautisku apmācību organizēšanā. Tālāk devāmies pie biedrības "Mazais bundzinieks", kas īstenojusi vairākus LEADER projektus un ikdienā ar instrumentiem nodrošina gan dažādu paaudžu interešu izglītības nodarbības, gan koncertus un citus pasākumus. Tālāk ceļš veda pie biedrības "Mārupes uzņēmēji", no kuras mācījāmies par interešu aizstāvību un iespēju arī uzņēmējiem apvienoties kopīgā spēkā. Savukārt biedrībā "Mārupes BMX klubs" runājām par sporta pasākumu organizēšanu, projektu īstenošanu, sadarbību ar pašvaldību un vietējās infrastruktūras veidošanu.

Olaines novadā tikāmies arī aktīvo senioru biedrību "Liepas", kas iekārtojusi dienas centru un piedāvā dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas, ne tikai īstenojot projektus, bet, piemēram, arī paši iesaistoties savu telpu remontēšanā. Olainē tikāmies arī ar Olaines NVO apvienību, kas ir vienīgā šāda veida organizācija biedrības "Pierīgas partnerība" darbības teritorijā un rādīja piemēru pašvaldības sadarbības iespējām ar nevalstisko sektoru. Olaines Jauniešu centrā "Popkorns" tikāmies ar biedrību "Māk-onis", kas popularizē neformālo izglītību un veicina jauniešu iniciatīvu, kas arī ļoti nepieciešama novadu attīstībai.

Pasākumu noslēdzām pie biedrības "Jāņupes iedzīvotāji", kas ne tikai īsteno dažādus ievērojamus projektus, bet arī ikdienā veido kopienu.

Projektu "NVO atbalsta nodrošināšana Babītes, Mārupes un Olaines novados" īsteno biedrība "Pierīgas partnerība" ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu no valsts budžeta līdzekļiem. Turpmākajām projekta aktivitātēm seko šeit un sociālajos tīklos.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.