NVO Info punkts

Lai sekmētu pilsoniskas un aktīvas sabiedrības attīstību, biedrības “Pierīgas Partnerība” paspārnē ir izveidots NVO Info punkts. Tā pakalpojumus aicinām izmantot ikvienu Mārupes un Olaines novada iedzīvotāju un interešu grupu, biedrību vai nodibinājumu pārstāvjus. NVO Info punkta pakalpojumi ikvienam, kas darbojas vai vēlas darboties nevalstiskajās organizācijās un/vai interešu grupās, ir bez maksas.
LEADER Instagram timeline (6)

aif logo

Pierīgas Partnerības teritorijā 2023.gadā darbojās 662 organizācijas. Informācija par organizācijām, kas darbojas Pierīgas Partnerības teritorijā, ir apkopota datu bāzē, kur ikviens interesents var atrast sev interesējošās organizācijas pēc teritorijas, darbības nozares vai vienkārši meklētājā ievadot atslēgvārdu.

Iepazīsties ar NVO info punkta bukletu ŠEIT.

Ar izstrādāto biedrības "Pierīgas Partnerība" NVO Info punkta rīcības plānu var iepazīties ŠEIT.

NVO Info punkts jebkurā Jums ērtā laikā, vietā un formātā (klātienē, e-pastā info@pierigaspartneriba.lv, sociālajos tīklos (Facebook, Instagram), pa telefonu 28644888) sniedz konsultācijas un informāciju par:

  • organizāciju dibināšanu un darbības attīstību;
  • finanšu piesaistes iespējām;
  • brīvprātīgā darba organizēšanu un iespējām iesaistīties brīvprātīgajā darbā;
  • iniciatīvu īstenošanu no A līdz Z;
  • aktuāliem pasākumiem un norisēm sabiedrībā, kur iespējams iesaistīties un/vai saņemt atbalstu;
  • Ziedotāju klubu, kas izveidots, lai veicinātu filantropijas attīstību Pierīgas partnerības teritorijā;
  • Pierīgas Partnerības organizētajiem projektu konkursiem – to nosacījumiem un piedāvātajām iespējām.
  • NVO Info punkts iniciē un atbalsta sadarbību starp organizācijām, pašvaldībām un uzņēmumiem, kas darbojas Pierīgas partnerības teritorijā un starp organizācijām, kas darbojas citviet Latvijā un citās valstīs – studiju vizītes, kontaktu apmaiņa, sadarbības un partnerības veidošanas pasākumi.

NVO Info punkts organizē dažādas apmācības un meistarklases, seminārus un citus pasākumus jaunu zināšanu un prasmju apguvei personiskai pašizaugsmei un organizācijas kapacitātes stiprināšanai.

Ja Tev ir ideja, kuru vēlies īstenot Mārupes vai Olaines novadā, bet nezini kā vai nepieciešams kāds atbalsts, vēlies līdzdarboties, bet nevari izlemt, ar ko sākt – NVO Info punkts ir vieta, kur atbalstīs! Nāc ciemos!

Biedrība „Pierīgas partnerība” ir vietējā rīcības grupa, kas darbojas Mārupes un Olaines novadu teritorijā jau 10 gadus! Biedrības mērķis – ar savu darbību veicināt Mārupes un Olaines novadu teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

NVO info punkts tiek finansēts projektā “Biedrības "Pierīgas partnerība" kapacitātes stiprināšana efektīvai līdzdalībai”, projekta reģ.Nr. AIF/2022/KAPAC2/126.

logo_line

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.