NVO Info punkts

Pierīgas Partnerība – vieta, kur augt Tavām idejām

Lai sekmētu pilsoniskas un aktīvas sabiedrības attīstību, biedrības “Pierīgas Partnerība” paspārnē ir izveidots NVO Info punkts. Tā pakalpojumus aicinām izmantot ikvienu Babītes, Mārupes un Olaines iedzīvotāju un interešu grupu, biedrību vai nodibinājumu pārstāvjus. NVO Info punkta pakalpojumi ikvienam, kas darbojas vai vēlas darboties nevalstiskajās organizācijās un/vai interešu grupās, ir bez maksas.

Pierīgas Partnerības teritorijā 2019.gadā darbojās 420 organizācijas. Informācija par organizācijām, kas darbojas Pierīgas Partnerības teritorijā, ir apkopota datu bāzē, kur ikviens interesents var atrast sev interesējošās organizācijas pēc teritorijas, darbības nozares vai vienkārši meklētājā ievadot atslēgvārdu.

NVO Info punkts jebkurā Jums ērtā laikā, vietā un formātā (klātienē, e-pastā info@pierigaspartneriba.lv, sociālajos tīklos (Facebook, Instagram), pa telefonu 28644888) sniedz konsultācijas un informāciju par:

NVO Info punkts iniciē un atbalsta sadarbību starp organizācijām, pašvaldībām un uzņēmumiem, kas darbojas Pierīgas partnerības teritorijā un starp organizācijām, kas darbojas citviet Latvijā un citās valstīs – studiju vizītes, kontaktu apmaiņa, sadarbības un partnerības veidošanas pasākumi.

NVO Info punkts organizē dažādas apmācības un meistarklases, seminārus un citus pasākumus jaunu zināšanu un prasmju apguvei personiskai pašizaugsmei un organizācijas kapacitātes stiprināšanai.

Ja Tev ir ideja, kuru vēlies īstenot Babītes, Mārupes vai Olaines novadā, bet nezini kā vai nepieciešams kāds atbalsts, vēlies līdzdarboties, bet nevari izlemt, ar ko sākt – NVO Info punkts ir vieta, kur atbalstīs! Nāc ciemos!

Biedrība „Pierīgas partnerība” ir vietējā rīcības grupa, kas darbojas Babītes, Mārupes un Olaines novadu teritorijā jau 10 gadus! Biedrības mērķis – ar savu darbību veicināt Babītes, Mārupes un Olaines novadu teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

NVO info punkts tiek finansēts Sabiedrības integrācijas fonda projektā „NVO atbalsta stiprināšana Babītes, Mārupes un Olaines novados” no valsts budžeta līdzekļiem.

Top