Šajā sadaļā atradīsiet noderīgu informāciju, kas ikdienā var būt lietderīga domājot par savu interešu aizstāvību lēmumu pieņemšanas procesos, par dažādu resursu pieejamību savu iniciatīvu īstenošanā, kā arī ierosmei par dažādiem projektu konkursiem finanšu piesaistei. Kļūsti par vienu no mums!

Līdzdalība lēmumu pieņemšanā

 • Mārupes novada pašvaldībā izveidotās konsultatīvās padomes – Nolikumi, sastāvs, sēžu protokoli. Mārupes novada pašvaldībā šobrīd darbojas Mārketinga konsultatīvā padome, Tūrisma konsultatīvā padome, Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome, Izglītības konsultatīvā padome, Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā padome, Kultūrvides konsultatīvā padome. Vairāk »

 • Latvijas pilsoniskā alianse – lielākā organizācija Latvijā pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas izaugsmei. Aktualitātes par lēmumu pieņemšanu un iespējām iesaistīties nacionālajā līmenī. Plašākais NVO sadarbības tīkls Latvijā. Vairāk »

Resursu pieejamība

 • Pierīgas Partnerībā ir iespēja saņemt informatīvu atbalstu par mūsu NVO rīcībā esošiem resursiem, kas pieejami interesentiem un kas sniedz būtisku ieguldījumu teritorijas vai sabiedrības attīstībā. Sadarbības partneris ar plašām iespējām organizēt dažādus pasākumus kopā. Koprades telpas “Dzīvoklis” izveidotājs un attīstītājs. Vairāk »

Finansējuma saņemšanas iespējas

 • Olaines novada pašvaldības projektu konkursi dažādām sabiedrības grupām aktuālu jautājumu kopīgai risināšanai. Vairāk »

 • Mārupes novada pašvaldības projektu konkursi dažādām sabiedrības grupām aktuālu jautājumu kopīgai risināšanai. Vairāk »

 • Pierīgas Partnerības organizētie projektu konkursi dažādām sabiedrības grupām aktuālu jautājumu kopīgai risināšanai. Vairāk »

 • Sabiedrības integrācijas fonds īsteno valsts budžeta, Eiropas Savienības politiku instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības finansētās programmas. Vairāk »

 • Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas Zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas tiek īstenota 15 Ziemeļeiropas, Centrāleiropas un Dienvideiropas valstīs. Programmas mērķis Latvijā ir pilsoniskās sabiedrības un aktīvas iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana, kā arī mazaizsargātāko iedzīvotāju grupu iespējošana. Vairāk »

 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. Aģentūra administrē valsts budžeta finanšu līdzekļus un Eiropas Savienības programmas. Vairāk »

 • Valsts Kultūrkapitāla Fonds ir izveidots ar mērķi veicināt līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām. Fonds neveic komercdarbību, un tā mērķis nav gūt peļņu. Vairāk »

 • Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā ir izveidots ar mērķi veicināt un īstenot Ziemeļvalstu un Latvijas sadarbību. Birojs sadarbojas ar valsts un reģionālajām institūcijām, NVO un Ziemeļvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām un veicina un nodarbojas ar projektiem, kas ir saistīti ar Ziemeļvalstīm, un veic plaša apjoma Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbību. Vairāk »