Jaunmārupes sabiedriskā ēka

Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, LV-2166info@pierigaspartneriba.lv+371 28644888P-Pk. 9:00 –17:00no Rīgas 10. autobuss, 55. autobuss (Pļavu iela) 

Olaines NVO apvienības telpas

Zemgales iela 31, 3. stāvs, Olaine, LV-2114+371 26454119P-Pk. 9:00 — 17:00 (aicinām pieteikties uz konsultācijām arī citā vēlamā laikā)no Rīgas vilciens, no Jelgavas vilciens

Rekvizīti

Biedrība “Pierīgas partnerība” Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166 Reģ.nr. 40008146170 AS Swedbank Konta Nr. LV39HABA0551026519406 Kods: HABALV22LEADER Valsts Kase Konta Nr. LV48TREL9166235001000 Kods TRELLV22 Sadarbības Projektiem Valsts Kase Konta Nr.LV44TREL990623500400B Kods TRELLV22

Komanda

Nadīna Millere

valdes priekšsēdētāja

nadina.millere@gmail.com

Jolanta Ivanova

valdes locekle
jolanta@pierigaspartneriba.lv 

Alīna Lukjanceva

valdes locekle
alina.lukjanceva@pierigaspartneriba.lv

Maija Bebre

administratīvā vadītāja
maija@pierigaspartneriba.lv+371 28644888
098A3647 (1)

Ilze Bērziņa

padomes priekšsēdētāja
ilze.dzilnuciems@gmail.com+371 29141892

Zane Dresmane

projektu vadītāja
zane@pierigaspartneriba.lv+371 29785691