Jaunmārupes sabiedriskā ēka

Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, LV-2166

info@pierigaspartneriba.lv

+371 28644888

P-Pk. 9:00 –17:00

no Rīgas 10. autobuss, 55. autobuss (Pļavu iela)

Olaines NVO apvienības telpas

Zemgales iela 31, 3. stāvs, Olaine, LV-2114

+371 26454119

P-Pk. 9:00 — 17:00 (aicinām pieteikties uz konsultācijām arī citā vēlamā laikā)

no Rīgas vilciens, no Jelgavas vilciens

Rekvizīti

Biedrība “Pierīgas partnerība”

Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166

Reģ.nr. 40008146170

AS Swedbank

Konta Nr. LV39HABA0551026519406

Kods: HABALV22

Komanda

Nadīna Millere

valdes priekšsēdētāja

nadina.millere@gmail.com

Jolanta Ivanova

valdes locekle
jolanta@pierigaspartneriba.lv 

Alīna Lukjanceva

valdes locekle
alina.lukjanceva@pierigaspartneriba.lv

Maija Bebre

administratīvā vadītāja
maija@pierigaspartneriba.lv+371 28644888
098A3647 (1)

Ilze Bērziņa

padomes priekšsēdētāja
ilze.dzilnuciems@gmail.com+371 29141892

Zane Dresmane

projektu vadītāja
zane@pierigaspartneriba.lv+371 29785691