Jaunmārupes sabiedriskā ēka

Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, LV-2166

info@pierigaspartneriba.lv

+371 28644888

P-Pk. 9:00 –17:00 

no Rīgas 10. autobuss, 55. autobuss (Pļavu iela)

 

Olaines NVO apvienības telpas

Zemgales iela 31, 3. stāvs, Olaine, LV-2114

+371 26454119

P-Pk. 9:00 — 17:00 (aicinām pieteikties uz konsultācijām arī citā vēlamā laikā)

no Rīgas vilciens, no Jelgavas vilciens

Rekvizīti

Biedrība “Pierīgas partnerība”
Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166
Reģ.nr. 40008146170
AS Swedbank
Konta Nr. LV39HABA0551026519406
Kods: HABALV22

LEADER Valsts Kase
Konta Nr. LV48TREL9166235001000
Kods TRELLV22
Sadarbības Projektiem Valsts Kase
Konta Nr.LV44TREL990623500400B
Kods TRELLV22

Komanda

Nadīna Millere

valdes priekšsēdētāja

nadina.millere@gmail.com

Jolanta Ivanova

valdes locekle, administratīvā vadītāja

jolanta@pierigaspartneriba.lv

+371 28335816, +371 28644888

Alīna Lukjanceva

valdes locekle

alina.lukjanceva@pierigaspartneriba.lv

Maija Bebre

Olaines koprades telpas “Dzīvoklis” attīstītāja

maija@pierigaspartneriba.lv

+371 28665571

098A3647

Ilze Bērziņa

padomes priekšsēdētājs

ilze.dzilnuciems@gmail.com

+371 29141892

Zane Dresmane

projektu vadītāja

zane@pierigaspartneriba.lv

+371 29785691