Kontakti

Jaunmārupes sabiedriskā ēka

Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, LV-2167

info@pierigaspartneriba.lv

+371 28644888

P 9—17

no Rīgas 10. autobuss55. autobuss (Pļavu iela)

Kartē šeit 

Olaines NVO apvienības telpas 

Zemgales iela 31, 3. stāvs, Olaine, LV-2114

+371 26454119

C 9—17

(aicinām pieteikties uz konsultācijām arī citā vēlamā laikā)

no Rīgas vilciens, no Jelgavas vilciens

Kartē šeit 

Alīna Lukjanceva
administratīvā vadītāja
alina.lukjanceva@pierigaspartneriba.lv
+371 28644888; 26491191
Guntis Ruskis
padomes priekšsēdētājs
guntis@bmxmarupe.lv
+371 29215518
Nadīna Millere
valdes priekšsēdētāja
nadina.millere@gmail.com
Valērija Cimoška
Olaines koprades telpas “Dzīvoklis” attīstītāja
valerija@pierigaspartneriba.lv
+371 26454119
Juris Žilko
Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums projektu vadītājs
info@exitriga.lv
+371 20212125
Āris Ādlers
KOPA -Kopienu pārdomāta attīstība projektu vadītājs, kopienu veidotājs
aris.adlers@gmail.com
+371 26468620
Tīna Žmuida
sabiedrisko attiecību speciāliste
tina@pierigaspartneriba.lv
+371 25763689

REKVIZĪTI

Biedrība “Pierīgas partnerība”
Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166
Reģ.nr. 40008146170

AS Swedbank
Konta Nr. LV39HABA0551026519406
Kods: HABALV22
LEADER Valsts Kase
Konta Nr. LV48TREL9166235001000
Kods TRELLV22

  Sadarbības Projektiem Valsts Kase
Konta Nr.LV44TREL990623500400B
Kods TRELLV22
Top