Kontakti

Jaunmārupes sabiedriskā ēka

Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, LV-2166

info@pierigaspartneriba.lv

+371 28644888

P 9—17

no Rīgas 10. autobuss55. autobuss (Pļavu iela)

Kartē šeit 

Olaines NVO apvienības telpas 

Zemgales iela 31, 3. stāvs, Olaine, LV-2114

+371 26454119

C 9—17

(aicinām pieteikties uz konsultācijām arī citā vēlamā laikā)

no Rīgas vilciens, no Jelgavas vilciens

Kartē šeit 

Nadīna Millere
valdes priekšsēdētāja
nadina.millere@gmail.com
Jolanta Ivanova
valdes locekle, administratīvā vadītāja
jolanta@pierigaspartneriba.lv
+371 28335816; +371 28644888;
Alīna Lukjanceva
valdes locekle
alina.lukjanceva@pierigaspartneriba.lv
26491191
Maija Bebre

Olaines koprades telpas “Dzīvoklis” attīstītāja
maija@pierigaspartneriba.lv
+371 28665571

 

Guntis Ruskis
padomes priekšsēdētājs
guntis@bmxmarupe.lv
+371 29215518
Zane Dresmane
projektu vadītāja
KOPA -Kopienu pārdomāta attīstība projektu vadītāja
zane@pierigaspartneriba.lv
+371 29785691

 

REKVIZĪTI

Biedrība “Pierīgas partnerība”
Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166
Reģ.nr. 40008146170

AS Swedbank
Konta Nr. LV39HABA0551026519406
Kods: HABALV22
LEADER Valsts Kase
Konta Nr. LV48TREL9166235001000
Kods TRELLV22

  Sadarbības Projektiem Valsts Kase
Konta Nr.LV44TREL990623500400B
Kods TRELLV22
Top