Biedrībā kopumā darbojas 43 biedri no diviem novadiem — Olaines un Mārupes novada —, kā arī no dažādām jomām — daudzpusīgai teritorijas attīstībai un LEADER pieejas īstenošanai biedrībā darbojas novadu pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas un fiziskas personas.

Valde

Alīna Lukjanceva

valdes priekšsēdētāja

alina.lukjanceva@pierigaspartneriba.lv

Jolanta Ivanova

valdes locekle

jolanta@pierigaspartneriba.lv

WhatsApp Image 2022-08-16 at 3.57.50 PM

Maija Bebre

valdes locekle

maija@pierigaspartneriba.lv

Padome

Padome ir biedrības lēmējinstitūcija, kas sastāv no vismaz 9 locekļiem. Tā atbild par vietējās teritorijas attīstības stratēģijas ieviešanu, tostarp lemj par mērķprogrammas līdzekļu izlietošanu. Kandidēt Padomes locekļa statusam var jebkura 18 gadu vecumu sasniegusi persona, ko ieteicis vismaz viens “Pierīgas partnerības” biedrs.

Mārupes novads

IMG-20230512-WA0000 (1)

Irina Millere

Padomes priekšsēdētāja / SIA "AV Apsaimniekotājs"
Edgars Niedra

Edgars Niedra

Z/S "Dižniedras"
WhatsApp Image 2023-10-19 at 09.55.05

Kristīne Allere

Biedrība “Mārupes BMX klubs”
bez_foto

Jana Vule-Ruņģe

SIA “2GR”
Ilze Krēmere

Ilze Krēmere

Mārupes novada pašvaldība
Zane Dūšele

Zane Dūšele

SIA Kemings Dūšeļi

Olaines novads

Dzīvoklis Instagram timeline (1)

Elīna Grūba

Olaines novada pašvaldības pārstāve
IMG_3507-21

Aleksandrs Geržatovičs / Aleksandrs Čmiļs

SIA “OWAKE”

Biedri

 • Olaines novada pašvaldība saskata “Pierīgas partnerības” nākotnes iespējas, un pašvaldības iedzīvotāji izjūt pienesumu no jau realizētajiem projektiem novadā — labprāt izmanto āra trenažierus, bērnu laukumiņus, izbauda motokrosa sacensības jaunajā trasē, var izmēģināt savas prasmes uz slidām un skrituļslidām u.c.

  www.olaine.lv
  fb.com/olainesnovadapasvaldiba

 • Mārupes novada pašvaldība, kura aptver Mārupes, Babītes un Salas pagastus ir iedzīvotāju vecuma ziņā jaunākā un augošākā pašvaldība Latvijā. Mārupē veidojas ne tikai pievilcīgu savrupmāju apbūve, bet lidostas tuvumā arī nozīmīgas uzņēmējdarbības augsto tehnoloģiju apbūves teritorijas. Savukārt ārpus apdzīvotām vietām Mārupe ir bagāta gan ar mežiem un purviem, gan lauksaimniecības un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Mārupe ir vieta, kur rast darbu un atpūtu ikvienam.

  www.marupe.lv
  fb.com/marupesnovads

 • Olaines novada senioru biedrība “Liepas” apvieno 249 novada seniorus, kurus raksturo darbīga ikdiena, dzīvesprieks un nenogurstoša vēlēšanās darīt labu savai pilsētai, novadam un to ļaudīm. Biedrība darbojas Olaines novadā no 2010. gada, jo šeit ir visjaukākie seniori, kuros cenšamies saglabāt dzīvesprieku, sirsnību, labestību un gaišu smaidu. Biedrība mērķtiecīgi realizē projektus, lai nodrošinātu sociāli labvēlīgas un aktīvas novada iedzīvotāju sabiedrības veidošanu. Ir izveidots Dienas centrs, kurā senioriem radīta iespēja satikties, darboties, mācīties, pilnveidoties un nodarboties ar fiziskām aktivitātēm.

  draugiem.lv/olaines-liepas
  ej.uz/Facebook-Liepas

 • Biedrība „Mārupes BMX klubs” ir veidota, lai attīstītu BMX riteņbraukšanas sporta veidu. Biedrības mērķis ir veicināt sociālo iemaņu un prasmju apgūšanu, izglītojot sabiedrību, veidojot izpratni par cilvēcisko attiecību nozīmīgumu un veselīga dzīvesveida pamatprincipiem katra indivīda un visas sabiedrības labklājības paaugstināšanai. Biedrība darbojas “Pierīgas partnerībā”, jo vēlas pilnveidot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas. BMX sporta parks ir pozitīvs piemērs, kas izveidots, aktīvās atpūtas entuziastiem sadarbojoties ar “Pierīgas partnerību” un Mārupes novada domi.

  www.bmxmarupe.lv
  fb.com/bmxmarupeklubs

 • Biedrības “Mārupes uzņēmēji” mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību un sociāli ekonomisko aktivitāti Mārupes novadā, kā arī sekmēt uzņēmēju, pašvaldības un iedzīvotāju savstarpējo sadarbību. Pievienojoties biedrībai “Mārupes uzņēmēji”, dalībniekiem ir iespēja ne tikai veidot jaunus biznesa kontaktus un piedalīties darba grupu un konsultatīvo padomju darbā, bet arī saņemt mentora konsultācijas, izmantot mediatora pakalpojumus, piedalīties forumos, bezmaksas semināros un apmācībās. “Mārupes uzņēmēji” aicina strādāt kopā, lai veicinātu Mārupes uzņēmēju izaugsmi un konkurētspēju.

  www.marupesuznemeji.lv
  fb.com/marupesuznemeji
  twitter.com/marupesuznemeji

 • Biedrība “Integrācija Sabiedrībai” sniedz atbalstu cilvēkiem grūtībās, palīdz atkarībās nonākušiem un cilvēkiem pēc ieslodzījuma atsākt normālu dzīvi. Biedrības pārstāvji ir pārliecināti, ka dara šo pasauli kaut nedaudz drošāku. Biedrība atrodas Pierīgā, bet ir gatavi palīdzēt viesiem. Par “Pierīgas partnerību” saka, ka tie ir atraktīvi, radoši cilvēki, sava darba entuziasti, un priecājas būt vienā pulkā, kur var dalīties ar idejām un tās realizēt.

  www.srcratnieki.lv
  www.facebook.com/ratnieki
  www.draugiem.lv/ratnieki

 • Biedrības “Jāņupes iedzīvotāji” mērķis ir rūpēties par Jāņupes ciema un tuvākās apkārtnes apkārtējo vidi, paaugstināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti un daudzveidību. Biedri meklē iespējas, kā īstenot sapni par sakārtotu ciemu Jāņupi un tuvāko apkārtni – Rājumiem, Vaivadiem, Dāvjiem un Stīpniekiem.

  janupe.lv
  facebook.com/janupe

 • Biedrība “Mārupes Nākotnei” veicina un atbalsta sabiedrības iesaistīšanos vietējās teritorijas attīstībā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti, kā arī rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus. Biedrība paplašina iespējas lietderīgi un produktīvi pavadīt brīvo laiku bērniem un jauniešiem kopā ar ģimenēm, organizējot sportiskus, radošus, izglītojošus, atpūtas un sporta pasākumus.

  facebook.com/marupesnakotnei

 • SIA „Lāči” Cep dabīgu un augstvērtīgu maizi un oriģinālus konditorejas izstrādājumus, turot godā, kopjot un attīstot gadsimtiem senās meistaru tradīcijas. Pieaugot spēkā un meistarībā, uzņēmums vēlas ieviest jaunus maizes, konditorejas izstrādājumus un attīstīt jaunus biznesa virzienus Latvijas un eksporta tirgū.

  www.laci.lv
  ej.uz/Facebook-Laci

 • Olaines Krievu kopiena rūpējas par krievu kultūras, valodas un izglītības saglabāšanu, attīstīšanu un popularizēšanu, pareizticīgo kristīgo tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu, biedrības biedru interešu pārstāvēšanu vietējās pašvaldības institūcijās, kontaktu uzturēšanu un attiecību uzlabošanu starp Olaines novadā dzīvojošiem krievu, latviešu u.c. tautību iedzīvotājiem.

  www.olaine.lv/nvo

 • Deju kolektīva “Dārta” atbalsta biedrība veicina un atbalsta deju kolektīva “Dārta” darbību Latvijā un ārvalstīs, kā arī veic sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz dejas, mūzikas, mākslas, izglītības un kultūras veicināšanu, aktivizējot un atbalstot tautas deju kolektīvu kustību Latvijā.

  fb.com/folkdancegroup.Darta.Latvia

 • Biedrība “Atbalsta grupa “Ābolītis” apvieno un atbalsta Olaines pilsētā dzīvojošās ģimenes, kurās ir bērni ar attīstības un nopietniem veselības traucējumiem, sekmē to integrēšanu sabiedrībā, organizē izglītojošus, veselību veicinošus, kultūras un brīvā laika pavadīšanas pasākumus.

  www.olaine.lv/nvo

 • Nodibinājums „Babītes radošā darbnīca”.

 • Biedrība “Mārupes novada basketbola līga”

  www.mnbl.lv
  ej.uz/Facebook-MNBL

 • Biedrība “Mārupes dāmu klubiņš” rīko labdarības pasākumus, iesaistītās sociālo problēmu risināšanā, organizē izglītojošus pasākumus.

 • Biedrība “Cat Care Community” palīdz kaķiem gan atrast pastāvīgas mājas, gan nodrošina dzīvniekiem pagaidu mājas un aktīvi meklē tiem jaunus saimniekus. Biedrības pārstāves Anastasija Jahova un Zanda Indriksone par biedrību saka: “Mūsu mērķis ir sekmēt dzīvnieku labklājību Latvijā. Mūsu galvenie uzdevumi ir veicināt dzīvnieku, it īpaši kaķu, labturību, veicināt sabiedrības izglītotību un apmācīt jautājumos, kas ir saistīti ar dzīvnieku aprūpi, veselību un aizsardzību.

  catcarecommunity.com
  facebook.com/catcarecommunity

 • IK Dabas gardumi - bioloģiska saimniecība ražo dabīgus gardumus no pašaudzētām izejvielām – gardēžiem, baudītājiem un veselīga dzīvesveida - uztura piekritējiem.

  www.dabasgardumi.lv
  facebook.com/dabasgardumi

 • Biedrība “Par zaļu Pierīgu” ir vides organizācija, kas par savu mērķi izvirzījusi Pierīgas vides problēmu apzināšanu un risināšanu, iesaistot iedzīvotājus.

  facebook.com/parzalupierigu

 • Biedrība “Citāds Es” – mērķis ir apvienot Olaines novadā dzīvojošās ģimenes, kurās ir bērni un jaunieši ar invaliditāti, kā arī viņu atbalstītājus; veicināt pozitīvu attieksmi pret bērnu un jauniešu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, palīdzot kļūt par pilntiesīgiem tās locekļiem; rast iespēju izveidot centru, kur bērni un jaunieši ar invaliditāti, darbojoties kopā, attīstītu ikdienai nepieciešamās iemaņas; iestāties par bērnu un jauniešu ar invaliditāti izglītības iegūšanas iespējām savā novadā; iestāties par nodarbinātības politikas izveidi jauniešiem ar invaliditāti; sniegt atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni un jaunieši ar invaliditāti.

  facebook.com/citadses
  www.citadses.lv

 • Gastons Galenieks ir aktīvs Mārupes novada iedzīvotājs. Uzņēmuma FISKAFOOD radītājs. Fishka food zīmola mērķis ir parādīt, ka ierastas lietas var būt savādākas un, caur to, lieliskas, iespējams, pat labākas kā ierasts.

  www.fishkafood.lv

 • SIA “DD industry”.

 • SIA “VISPOOL” – ražo visaugstākās kvalitātes lietā marmora vannas istabas elementus – marmora masas vannas, izlietnes, dušas paliktņus, tostarp, brīvi stāvošas vannas, stūra vannas, taisnstūra vannas, pie sienas liekamas vannas, asimetriskas vannas, kā arī marmora masas vannas, izlietnes, dušas paliktņus pēc individuāliem izmēriem. Mūsu izstrādājumi lieliski iederēsies jebkuras vannasistabas interjerā.

  facebook.com/thevispool
  vispool.com

 • SIA “LABIE KOKI konstruē” ražo ārtelpu mēbeles, bērnu rotaļu iekārtas un vides elementus, izmantojot nestandarta kokmateriālu, kā, piemēram, zarus, un arī otrreiz izmantojamos materiālus, piemēram, durvis, brusas, koka grīdas u.c. Uzņēmums savu darbību ir uzsācis 2017.gada 18.augustā.

  www.konstrue.eu

 • SIA „KART Group” izgatavo unikālas, ar rokām darinātas augstas kvalitātes grieztās sveces, kuras ir iespējams individuāli pielāgot dažādiem dzīves gadījumiem un notikumiem. Katra svece ir īpašs mākslas darbs pat tad, kad tā nedeg, un jebkurai vietai piešķir prieku, mieru un harmoniju.

  www.kart.lv
  fb.com/kartcandles

 • SIA “Latvijas Lauku konsultāciju centrs” Siguldas nodaļa – veicina lauku (t.sk., mežsaimniecības) un zivsaimniecības augsmi, sekmējot uzņēmējdarbības uzsākšanu un ekonomisko efektivitāti, sniedzot lauku uzņēmējiem, organizācijām un iedzīvotājiem konsultācijas un pakalpojumus saistībā ar nozares ražošanas procesu, grāmatvedību un biznesa plānošanu, kā arī, veicot pētījumus, izglītojot un informējot sabiedrību, atbalstot inovācijas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā.

  www.llkc.lv

 • SIA “AV Apsaimniekotājs” rūpējas par vietu “Viesītes, kur pavadīt laiku dabā kopā ar visu ģimeni, neatsakoties no pilsētas ērtībām. Tā ir mūsdienīga brīvdabas atpūta labiekārtotajā teritorijā Mārupes novadā, kas ir pieejama jebkurā gadalaikā. Plašajā 4.3 ha teritorijā ir dīķis, labi pazīstams makšķerniekiem kā „Karpu dīķis KASTOS”, kurā audzē zivis no 2016. gada.

  www.karpudikis.lv
  fb.com/karpudikis

 • Z/S “Cērpas” ir zemnieku saimniecība, kas piedāvā arī tūrisma un izmitināšanas pakalpojumus Olaines novada Medemciema pagastā.

  ej.uz/Facebook-Cerpas

 • Biedrība “MāruGuns”- izglītības jomas galvenais mērķis ir ilgtspējīgas sabiedrības tautizglītības un alternatīva mūžizglītības modeļa veidošanu Latvijā, kas ietver sevī vairākus pasākumu virzienus.

  facebook.com/Brivamara
  marasskola.lv/maruguns

 • SIA “OWAKE” – piedāvā aktīvo atpūtu pie dabas un ūdens, pavadot lielisku laiku ar draugiem vai ģimeni, izbaudot svaigo gaisu un veikparka sniegtos pakalpojumus. Ikviens interesents var izmēģināt savus spēkus uz veikborda un SUP dēļa, kā arī iesaistīties cita veida aktivitātēs.

  facebook.com/OlaineWake
  www.owake.lv

 • Digitālās izaugsmes biedrība – mērķis: veicināt Latvijas mazo un vidējo uzņēmēju izpratni par digitālo mārketingu un ieviest digitālās tehnoloģijas uzņēmumu ikdienā, uzlabojot produktivitāti un paātrinot uzņēmumu izaugsmes iespējas savā biznesa nozarē.

  Tālrunis: +371 27057686

 • SIA “Kempings Dūšeļi” ir ģimenes uzņēmums pie Babītes ezera. Misija ir pastāvīgi attīstoties, esam ilgtspējīgs uzņēmums, kurš dod iespēju atpūsties, atjaunoties, iedvesmoties pie dabas, piedāvājot saviem klientiem savstarpēji saskanīgus, kvalitatīvus, pārdomātus pakalpojumus balstītus uz vienotām vērtībām. Komforts tuvu dabai. Mūsu pienākums ir nodrošināt ilgtermiņā, ka mūsu klients vienmēr pie mums varēs justies kā Miera ostā.

  duseli.lv
  facebook.com/kempingsduseli

 • Biedrība “Jaunolaines attīstībai” – mērķis ir veicināt Jaunolaines ciema un apkaimes attīstību kā aktīvu, saliedētu kaimiņu kopienu. Veidosim kopā drošu, sakārtotu un pievilcīgu vidi, organizējot pasākumus, veidojot ciemā notikumus, attīstību un labiekārtojot vidi.

  ej.uz/jaunolainesattistibai

 • Biedrība “Izglītības attīstībai”- mērķis ir izveidot un uzturēt tādu esošās vispārējās, speciālās un interešu izglītības sistēmas papildinājumu, kas ļauj jebkura vecuma, sociālā statusa, fizisko spēju bērnam patstāvīgi apgūt konkrēta mācību priekšmeta pamatu un iegūt spēju patstāvīgi risināt uzdevumus.

  ingrida@ibmedia.lv

 • Biedrība “IrBērni” – rūpējas par Babītes novada bērniem, sniedzot tiem iespēju aktīvi pavadīt savu brīvo laiku, izveidojot pirmo velosipēdu nomas punktu, jaunu bērnu laukumu u.c.

  facebook.com/IrBerni

 • SIA “2GR” – ūdensslēpošana, veikbords, SUP dēļu tirdzniecība un noma, kajaku, kanoe un airu laivu noma, laivas makšķerēšanai, piknika un atpūtas vietas, korporatīvie pasākumi, ūdens sporta preču veikals Jūrmalā

  waterskis.lv
  facebook.com/jurmalawaterski

 • Ojārs Bite – aktīvs Mārupes iedzīvotājs

 • Uldis Zommers – aktīvs Mārupes iedzīvotājs

 • LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava "Babīte" – audzētava "Babīte" ar Universitātes Padomes lēmumu nodibināta 1980. gada 1. jūlijā. Audzētava izveidota priežu mežā Babītes pagastā, 11,8 ha platībā. Pašreiz tā ir vienīgā specializētā rododendru audzētava Baltijas valstīs. Vairāk: https://www.rododendri.lu.lv/

 • BSFIB - Bērnus sociālās un finanšu izglītības biedrība – darbības mērķi ir 1. Bērnu sociālās un finanšu izglītības programmu izstrāde, ieviešana, uzturēšana un pilnveidošana; 2. Nodrošināt, ka Latvijas bērni ir sociāli un finansiāli izglītoti un pēc pilngadības ir spējīgi pieņemt patstāvīgus lēmumus; 3.Nodrošināt Latvijas bērniem prasmes uzņēmējdarbības veikšanā; 4. Izglītot skolotājus sociālās un finanšu izglītības sfērā, ciktāl tas atbalsta trīs iepriekšminētos mērķus. Vairāk: Sandra Erinovska, BSFIB Valdes locekle, tālr. +37122058024.

 • Vineta Pčelina – sertificēta nekustamo īpašumu aģente.

 • Zemnieku saimniecība "Dižniedras" - ģimenes uzņēmums, kas atjauno dzimtas saimniecību Mārupes novada Gātciemā un pamatā nodarbojas ar kartupeļu un citu dārzeņu audzēšanu, kā arī uzsākusi meloņu un arbūzu audzēšanu. Atrodoties Salas pagastā, skaistā vietā pie Lielupes.

 • Biedrība “Pierīgas Tūrisma asociācija” - Biedrības mērķis ir veicināt tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt ilgtspējīgas tūrisma nozares attīstību Pierīgā.

  Vairāk: https://www.exitriga.lv/asociacija

 • SIA "Dabas saldumu maģija" - gatavo kūkas un tortes jau ceturtajā paaudzē no mantotām receptēm, tāpat piedāvā meistarklases un degustācijas. Uzņēmums ir atvēris jaunas telpas Jaunmārupē, Loka ceļš 56, kur cep saldos un sāļos gardumus pasūtījumiem, gatavo banketu piedāvājumus, organizē kūku meistarklases dzimšanas dienām, vecmeitu ballītēm, uzņēmumiem. Vairāk: https://www.facebook.com/dabassaldumumagija

 • Biedrība "Medemciema attīstībai" - biedrības mērķis ir Medemciema, Olaines novada lielciema, attīstība un izaugsme. Risināt jautājumus un izaicinājumus, kas skar Medemciema intereses un nodrošināt konstruktīvu komunikāciju starp Olaines pašvaldību un Medemciema iedzīvotājiem. Biedrības Facebook lapa - biedrība "Medamciema attīstībai". E-pasts: medemciema.attistibai@gmail.com

 • Biedrība "Kopā Savā Novadā" - biedrība atbalsta bērnus, jauniešus un pilngadīgās personas ar īpašām vajadzībām. Mārupes novadā, apvienojoties zinošiem vecākiem, bērnu tiesību speciālistiem, psihologiem, profesionāliem aprūpētājiem, inženieriem u.c., savu darbību sāka biedrība “Kopā savā novadā”. Biedrības Facebook lapa biedrība "Kopā savā novadā". Kontakti: kopasavanovada@gmail.com vai +371 27223777.