Uzņēmējdarbības projekti

SVVA stratēģijas viens no mērķiem ir “Attīstīta un konkurētspējīga ekonomiskā vide”.

Sabiedriskā labuma projekti

SVVA stratēģijas mērķis bija veicināt teritorijas atpazīstamību un esošo resursu efektīvāku izmantošanu.

Projektu katalogs

Biedrības "Pierīgas partnerība" realizētie LEADER projekti par periodu 2014-2020 ir pieejami arī kataloga veidā.