SIF projekts “Par aktīvām ģimenēm”

Turpinot iepriekšējā gada projektu “Par prasmīgām ģimenēm”, šoreiz biedrība īstenos 3 pārgājienu ciklu ar radošām darbnīcām, parādot praktiskas iemaņas atraktīvu ģimeņu spēļu izgatavošanai un to pielietošanai turpmāk kopīgos pasākumos dabā.

Projekts „3 soļi biedrības “Pierīgas partnerība” darbības kvalitātes pilnveidošanā un izaugsmē” (AIF)

Ar programmas „Aktīvo iedzīvotāju fonds” atbalstu ir uzsākts darbs pie projekta „3 soļi biedrības “Pierīgas partnerība” darbības kvalitātes pilnveidošanā un izaugsmē” īstenošanas.

Projekts “KOPA / kopienu pārdomāta attīstība” (LEADER, ELFLA)

Projekta mērķis ir sekmēt kopienu iesaisti savu vajadzību apzināšanā un risinājumu īstenošanā, sniedzot tām atbalstu un stiprinot to ilgtspējīgu izaugsmi.

“CoLabora – koprades telpu lauku teritorijās attīstīšana” (LEADER, ELFLA)

Sadarbības partneri – Publiskās un privātās partnerības biedrība “Zied zeme”, vietējās rīcības grupas no Francijas, Spānijas, Lielbritānijas, Vācijas, Beļģijas un Īrijas.

SIF projekts „Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai”

Ar programmas „NVO fonds” atbalstu ir īstenots biedrību „Pierīgas partnerība” un „Partnerība Daugavkrasts” projekts „Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai”.

Eurodesk “Jauno līderu pārgājiens Olaines un Mārupes novadu jauniešiem”

Eurodesk info punkts biedrība “Pierīgas Partnerība” sadarbībā ar Olaines novada jauniešu centru “Popkorns” un Mārupes novada Jauniešu domi 2021. gada 28. novembrī organizēja pasākumu “Jauno līderu pārgājiens Olaines un Mārupes novadu jauniešiem”.

SIF projekts “Par prasmīgām ģimenēm!”

SIF projekts “Par prasmīgām ģimenēm!” - Ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu īstenots projekts „Par prasmīgām ģimenēm”.

Projekts “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” (LEADER, ELFLA)

Ar mērķi attīstīt un pilnveidot vienotu tūrisma produktu piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem, sadarbojoties Rīgas apkārtnes vietējām rīcības grupām, novadu pašvaldībām un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, tika sagatavots projekts “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums”.

SIF projekts “NVO atbalsta nodrošināšana Babītes, Mārupes un Olaines novados”

Projekta īstenošanas termiņš – 2017. gads, jūnijs-oktobris.

JSPA projekts “Kā Tev iet? Dabā iet!”

JSPA projekts “Kā Tev iet? Dabā iet!” - biedrības „Pierīgas partnerība” un „Jaunolaines attīstībai” īstenoja projektu “Kā Tev iet? Dabā iet!”.

Projekts “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā”

Divu gadu garumā LEADER sadarbības projekta „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros piecu vietējo rīcības grupu teritorijās jeb desmit Latvijas novadu pašvaldībās realizētas dažādas aktivitātes sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai.

Projekts “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” (LEADER, ELFLA)

Projekts “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” tiek īstenots Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Rundāles un Babītes novados.

Projekts “Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai” (LEADER, ELFLA)

Sadarbības partneri – Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība, Kandavas partnerība, Vidzemes lauku partnerība “Brasla”, Lauku partnerība “Ziemeļgauja”, biedrība “No Salacas līdz Rūjai”

Projekts „Tūrisms kopā” (LEADER, ELFLA)

Ar mērķi sadarboties un vienotām mārketinga aktivitātēm popularizēt kopēju atpūtas piedāvājumu teritoriju iedzīvotājiem un viesiem, projektā „Tūrisms kopā” apvienojušies seši Pierīgas novadi.

Projekts “Local Action Youth” (Erasmus +)

Sadarbības partneri – Olaines novada pašvaldība, Somijas vietējās rīcības grupa “Ravakka”

Projekts “Jaunietis mūsu novadam”

Mārupes novada pašvaldības projektu konkurss “Mārupe – mūsu mājas”

Projekts “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”

Eiropas Sociālais fonds, pasākums “Jauniešu garantijas”.

Projekts “Būt līdzās”

Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO.

Sabiedrības integrācijas fonda projekts: Tēvu diena. “Drošās rokās”

Ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu biedrība „Pierīgas partnerība” sadarbībā ar biedrību „Jaunolaines attīstībai” un Babītes Kultūrizglītības centru īsteno projektu - Tēvu diena “Drošās rokās””

Projekts “Smart Villages LEADER Network” (LEADER, ELFLA)

Projekta mērķis ir viedas vietējās attīstības veicināšana biedrības “Jūras Zeme”, “Zied zeme”, “Pierīgas partnerības” teritorijās, izmantojot starptautisku labās prakses pārņemšanu un pieredzes apmaiņu.