Projekts “Būt līdzās” (Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO)

Sadarbības partneri – Mārupes novada dome, biedrība “Mārupes Nākotnei”

Mērķis, aktivitātes:

  1. kvalitatīvi un radoši piepildīt ģimeņu kopā pavadīto laiku
  2. semināri pirmās palīdzības sniegšanā bērnam
  3. sporta un aktīvās atpūtas dienas, un svētku dienas organizēšana ģimenēm
  4. vides objektu bērniem uzstādīšana novadā

Īstenošanas termiņš: 2018.gads, jūnijs – oktobris