Projekts “Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai” (LEADER, ELFLA)

Sadarbības partneri – Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība, Kandavas partnerība, Vidzemes lauku partnerība “Brasla”, Lauku partnerība “Ziemeļgauja”, biedrība “No Salacas līdz Rūjai”.

Mērķis,Aktivitātes:

  1. Organizēt reģionā pieejamos finanšu resursus mikrokredītu izsniegšanai
  2. Semināri mērķauditorijai, reģionālās konferences
  3. Metodikas izstrāde mikrokreditēšanas pakalpojumu ieviešanai
  4. IT rīka tehniskās specifikācijas izstrāde, zīmolvedība

Finanses: EUR 100 000  ELFLA
Īstenošanas termiņš: 2019.gada janvāris – 2020.gada decembris

Projekts ‘Reģiona Finanses Reģiona Uzņēmējdarbībai’ tiks īstenots LAP 2014-2020 pasākuma 19.3.’Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība’ aktivitātē 19.32 ‘Starpteritoriālā sadarbība’.