AIF “Together - stronger and smarter” / “Kopā stiprāki un zinošāki”

Biedrība “Pierīgas partnerība" īsteno AIF divpusējo sadarbības iniciatīvu “Together - stronger and smarter” / “Kopā stiprāki un zinošāki”, lai stiprinātu sadarbību starpvalstu līmenī, nodrošinotu kopīgu aktivitāšu plānošanu un īstenošanu, kā arī sniegtu padziļinātāku zināšanu pārnesi, izpratni Pierīgas partnerības biedrorganizāciju vidū.