Ar programmas „NVO fonds” atbalstu ir īstenots biedrību „Pierīgas partnerība” un „Partnerība Daugavkrasts” projekts „Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai”, kas palīdzēja rast risinājumus, kā stiprināt nevalstiskās organizācijas piecos novados – Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas un Baldones, kā arī veicināt iedzīvotāju līdzdalību un aktīvu iesaisti teritorijas attīstībā.

Sadarbības projekts „Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai” tiks īstenots līdz šī gada novembrim. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta pieteikums Nr.2021.LV/NVOF/MAC/039

Aktualitātes

Tapis ELFLA projekta ‘Reģiona Finanses Reģiona Uzņēmējdarbībai’ ietvaros, projekta nr.18-00-A019.332-000005