Pēc pieredzes uz Vidzemi!

15.oktobrī nevalstiskā sektora pārstāvji no Mārupes, Ķekavas un Olaines novadiem devās iepazīt nevalstiskā sektora aktīvos pārstāvjus Siguldā un Cēsu novada Liepā, lai izzinātu viņu darbību, mērķus, nākotnes sapņus un pārrunātu, kā veicās sadarbība ar pašvaldību.

Viesojāmies pie divām aktīvām iedzīvotāju kopienām, kuras savā ziņā ir pretstats viena otrai, jo katra veidojusies savā vidē: Zaļās villas kvartāls Siguldā un Liepas iedzīvotāju kopiena Cēsu novada Liepā, bet tai pašā laikā tās abas vieno vēlme veidot sakārtotu un iedzīvotājiem, uzņēmējiem patīkamu, interesantu vidi, aktivizēt iedzīvotājus uz kopīgu darbošanos, lai paši sev veidotu kvalitatīvu vidi dzīvošanai, atpūtai, dažādām aktivitātēm.

Zaļās villas kvartāls Siguldā ir vieta, kur tiek iedzīvināta dabai draudzīgas dzīvošanas ideja, pulcējot līdzīgi domājošus iedzīvotājus, nevalstiskā sektora pārstāvjus un arī uzņēmējus, veidojot apkārtni, sakopjot ēkas un telpas, un dodot iespēju tajās strādāt dažādiem, dabas vērtības atbalstošiem uzņēmumiem. Samērā neilgajā darbošanās laikā ir izveidots arī kopienu dārzs, kur katrs var apsaimniekot savu dobīti, dalīties ar ražu, vienkārši satikties ar domu biedriem. Pieejamas gan kopstrādes telpas, gan pasākumu telpas, un nomas telpas birojiem, mazajiem uzņēmumiem. Šeit mājvietu atradis arī, piemēram, uzņēmums “Siguldas maize”. Šobrīd Zaļās villas kvartāla organizētie Green Fest jau ir tik pamanāmi, ka arī pašvaldība ir sākusi tos atbalstīt, bet tas ir prasījis vairāku gadu brīvprātīgu darbu un sponsoru piesaisti, lai “iedzīvinātu” šos pasākumus un parādītu to dzīvotspēju un nozīmību.

Liepas iedzīvotāju kopiena Cēsu pusē veidojas apdzīvotā vietā laukos, un šobrīd ir uzskatāma par vienu no iedzīvotāju kopienu “veiksmes stāstiem”. Iedzīvotāji ne tikai aktīvi ir iesaistījušies sava ciema sakopšanā, vērtību uzturēšanā, vēstures izzināšanā, bet arī attīsta un piedāvā tūrisma pakalpojumus, sākot ar dažādām aktivitātēm, izzinošām ekskursijām, un beidzot ar viesu izmitināšanu. Tūrisma pakalpojumu sniegšanā tiek iesaistīti vietējie amatnieki, mājražotāji, naktsmītnes un iedzīvotāji. Sadarbība ar pašvaldību arī uzsākta salīdzinoši nesen, kad pievērsta īpaša uzmanība tūristu plūsmai uz Līču – Laņģu klintīm, un iespējai to sakārtot, un vienlaicīgi pievērst uzmanību arī citiem tūrisma piedāvājumiem.

Pa vidu abām kopienām paviesojāmies biedrībā “Cerību spārni”, kuras mājvieta ir Sigulda. Biedrības pamatdarbība ir atbalsta, apmācību, pieskatīšanas un nodarbošanās sniegšana bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar invaliditāti, kā arī viņu ģimeņu atbalsts. Biedrība šobrīd ir viena no atpazīstamākajām un profesionālākajām savā jomā, un tās vadītāja stāsta, ka ir ģimenes ar īpašajiem bērniņiem, kuras speciāli izvēlas dzīvot Siguldā, jo zina, ka šeit būs, kas uzņemas rūpes par viņu bērniem, kamēr vecāki var strādāt pilna laika darbu, vai arī vienkārši iegūt sev nedaudz brīva laika. Biedrība daudzu gadu laikā, pakāpeniski pierādot pašvaldībai savu darbošanās varēšanu, prasmes un savas darbošanās ietekmi, ir izveidojusi ciešu un labu sadarbību ar pašvaldību sociālo jautājumu risināšanā, saņem finansējumu savām darbībām, un pamazām aug arī ārpus Siguldas novada robežām, sākot piedāvāt savus pakalpojumus un zināšanas citos novados. Bet kā jebkurai nevalstiskā sektora organizācijai, arī Cerību spārnu sākums sadarbībai ar pašvaldību ir prasījis vairākus gadus, sevis un savu prasmju pierādīšanu, un pats galvenais – pierādījumu tam, ka viņu piedāvātie pakalpojumi ir nepieciešami un sniedz atbalstu ļoti daudzām ģimenēm.

Sadarbības projekts „Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai” tiks īstenots līdz šī gada novembrim. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta pieteikums Nr.2021.LV/NVOF/MAC/039

#NVOFonds2021

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.