LEADER programmas atbalsta nosacījumi

Tiek organanizēti informatīvie semināri par LEADER programmas atbalsta nosacījumiem 16.jūlijā plkst. 15:00
 
Vai vēlies īstenot savas idejas Mārupes, Olaines un Babītes novadu teritorijās? Nepieciešams atbalsts?
Biedrība “Pierīgas partnerība” no 2020.gada 27.jūlija līdz 2020. gada 27.augustam izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu gan uzņēmējdarbības projektiem, gan sabiedriskā labuma projektiem.
 
Tiešsaiste notiks ZOOM platformā https://zoom.us/j/98893489117
Lai plānotu pasākumaa norisi aicinām arī reģistrēties
 
Vairāk – https://www.pierigaspartneriba.lv/jaunumi/izsuldinata-projektu-iesniegsanas-10-karta/
 
Aicinām nākt uz konsultācijām, pieteikšanās info@pierigaspartneriba.lv un 28644888

Visi jaunumi

Top