Eurodesk info punkts biedrība “Pierīgas Partnerība” sadarbībā ar Olaines novada jauniešu centru “Popkorns” un Mārupes novada Jauniešu domi 2021. gada 28. novembrī organizēja pasākumu “Jauno līderu pārgājiens Olaines un Mārupes novadu jauniešiem”.


Pārgājienu atbalstīja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un Eiropas jaunatnes informācijas tīkls “Eurodesk Latvija”. Pārgājiens tiek organizēts sadarbībā ar reģionālo koordinatoru jaunatnes organizāciju “Creative minds for culture”, Olaines novada jauniešu centru “Popkorns” un Mārupes novada Jauniešu domi.

Aktualitātes