Projekts „Tūrisms kopā”

Ar mērķi sadarboties un vienotām mārketinga aktivitātēm popularizēt kopēju atpūtas piedāvājumu teritoriju iedzīvotājiem un viesiem, projektā „Tūrisms kopā” apvienojušies seši Pierīgas novadi. Projektu īsteno vietējās rīcības grupas – biedrības „Pierīgas Partnerība”, Lauku partnerība „Lielupe” un partnerība „Daugavkrasts” – kopā ar pārstāvēto novadu pašvaldībām – Mārupes, Olaines, Babītes, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas. Projekts „Tūrisms kopā” (17-00-A019.332-000005) tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.

Mērķis, aktivitātes:

  1. Sadarbība sešu novadu tūrisma attīstības veicināšanai
  2. Tūrisma stratēģijas izstrāde, t.sk. mārketinga plāns, maršruti
  3. Mārketinga pasākumi, gidu apmācības
  4. Vides objektu uzstādīšana novados

Finanses: EUR 99 069,10
Īstenošanas termiņš: 2018.gada janvāris – 2019.gada decembris