Projekts “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” (Eiropas Sociālais fonds, pasākums “Jauniešu garantijas”)

Mērķis, aktivitātes:

  1. prakses vietas nodrošināšana jaunietim – bezdarbniekam
  2. prasmju attīstīšana darbībā

Finanses: EUR 540 vienam jaunietim

Īstenošanas termiņš: 2017., 2018.gads,2019 katru gadu seši mēneši