Vēlies iesaistīties Mārupes un Olaines novadu teritorijas attīstībā? Aizpildi pieteikumu un sūti uz info@pierigaspartneriba.lv vai atnes uz mūsu biroju Jaunmārupē vai Olainē!

Par Partnerības biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska vai Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, kuras darbība ir likumīgi atļauta Latvijas Republikā, kas ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Partnerības mērķa sasniegšanu, kas atbalsta un apņemas ievērot Partnerības Statūtus un kas savos Statūtos noteiktā kārtībā nolēmusi kļūt par Partnerības biedru. Partnerības Valdei ir jāiesniedz noteiktas formas pieteikumu.

Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā ne mazāk kā:

  • fiziskām personām € 50,00
  • nevalstiskām organizācijām € 10,00
  • pašvaldībām – iedzīvotāju skaits uz katra gada 1. janvāri reizinot to ar € 0,10
  • komersantiem € 50,00