Vēlies iesaistīties Mārupes un Olaines novadu teritorijas attīstībā? Aizpildi pieteikumu un sūti uz info@pierigaspartneriba.lv vai atnes uz mūsu biroju Jaunmārupē vai Olainē!

Kas var kļūt par biedru?

Par Partnerības biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska vai Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, kuras darbība ir likumīgi atļauta Latvijas Republikā, kas ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Partnerības mērķa sasniegšanu, kas atbalsta un apņemas ievērot Partnerības Statūtus un kas savos Statūtos noteiktā kārtībā nolēmusi kļūt par Partnerības biedru. Partnerības Valdei ir jāiesniedz noteiktas formas pieteikumu.

Kā kļūt par biedru?

Lai kļūtu par biedru, nepieciešams aizpildīt pieteikumu, kurā ir izteikta vēlme kļūt par biedrības “Pierīgas Partnerība” biedru.

Pieteikums ir jānosūta  uz e-pasta adresi info@pierigaspartneriba.lv  vai jāiesniedz to personiski Biedrības birojā Jaunmārupē vai koprades telpā “Dzīvoklis” Olainē, iepriekš sazinoties pa tālr. nr. 28335816

Jūsu pieteikums tiks izskatīts tuvākajā padomes sēdes laikā, Jūs tiksiet uzaicināt uz tikšanos ar biedrības valdi. Pēc Jūsu pieteikuma izskatīšanas biedrībā tiks pieņemts lēmums par Jūsu dalību biedrībā.

Kāda ir dalības maksa?

Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā ne mazāk kā:

  • fiziskām personām € 50,00
  • nevalstiskām organizācijām € 10,00
  • pašvaldībām – iedzīvotāju skaits uz katra gada 1. janvāri reizinot to ar € 0,10
  • komersantiem € 50,00

Jo vairāk biedru mēs esam, jo lielāka ietekme mums ir uz Mārupes un Olaines novadu teritorijas attīstību!

Biedrība “Pierīgas Partnerība” ir vieta, kur gūt iedvesmu, atbalstu un vieta, kur augt Jūsu idejām!