Atbalsti un kļūsti par biedru

KĻŪSTI PAR VIENU NO MUMS

Vēlies iesaistīties Mārupes, Olaines un Babītes novadu teritorijas attīstībā?

Aizpildi pieteikumu un sūti uz info@pierigaspartneriba.lv vai atnes uz mūsu biroju Jaunmārupē vai Olainē!

Par Partnerības biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska vai Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, kuras darbība ir likumīgi atļauta Latvijas Republikā, kas ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Partnerības mērķa sasniegšanu, kas atbalsta un apņemas ievērot Partnerības Statūtus un kas savos Statūtos noteiktā kārtībā nolēmusi kļūt par Partnerības biedru. Partnerības Valdei ir jāiesniedz noteiktas formas pieteikumu.

Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā ne mazāk kā:

  • fiziskām personām 50,00
  • nevalstiskām organizācijām 10,00
  • pašvaldībām – iedzīvotāju skaits uz katra gada 1.janvāri reizinot to ar 0.10
  • komersantiem 50,00

Pieteikums juridiskai personai

 Pieteikums fiziskai personai

 

 

Top