Projekts “Smart Villages LEADER Network” (LEADER, ELFLA)

Projekta mērķis ir viedas vietējās attīstības veicināšana biedrības “Jūras Zeme”, “Zied zeme”, “Pierīgas partnerības” teritorijās, izmantojot starptautisku labās prakses pārņemšanu un pieredzes apmaiņu.

EURODESK info punkts

Eurodesk tīkls ir izveidots 1990.gadā un tas darbojas 36 Eiropas valstīs, nodrošinot jauniešus un jaunatnes darbiniekus ar uzticamu informāciju par mobilitātes iespējām Eiropā.

Projekts „3 soļi biedrības “Pierīgas partnerība” darbības kvalitātes pilnveidošanā un izaugsmē” (AIF)

Ar programmas „Aktīvo iedzīvotāju fonds” atbalstu ir uzsākts darbs pie projekta „3 soļi biedrības “Pierīgas partnerība” darbības kvalitātes pilnveidošanā un izaugsmē” īstenošanas.

JSPA kvalitātes zīme

Biedrība „Pierīgas Partnerība” saņēmusi “Eiropas Solidaritātes korpuss” Kvalitātes zīmi brīvprātīgā darba projektu īstenošanai.

SIF projekts “Par aktīvām ģimenēm”

Turpinot iepriekšējā gada projektu “Par prasmīgām ģimenēm”, šoreiz biedrība īstenos 3 pārgājienu ciklu ar radošām darbnīcām, parādot praktiskas iemaņas atraktīvu ģimeņu spēļu izgatavošanai un to pielietošanai turpmāk kopīgos pasākumos dabā.

AIF projekts “Biedrības “Pierīgas partnerība” kapacitātes stiprināšana efektīvai līdzdalībai”

Projekta mērķis ir nostiprināt “Pierīgas partnerības” kā nevalstiskā sektora koordinējošo PSO info punktu, stiprinot biedrus, sadarbības principus, un pārnesot Islandes pieeju tā darbībā.