EURODESK info punkts

Eurodesk tīkls ir izveidots 1990.gadā un tas darbojas 36 Eiropas valstīs, nodrošinot jauniešus un jaunatnes darbiniekus ar uzticamu informāciju par mobilitātes iespējām Eiropā.

JSPA kvalitātes zīme

Biedrība „Pierīgas Partnerība” saņēmusi “Eiropas Solidaritātes korpuss” Kvalitātes zīmi brīvprātīgā darba projektu īstenošanai.

Sabiedrības integrācijas fonda projekts: „Kaimiņu kopienu kopspēks”

Uzsākts darbs pie kopīga biedrību „Pierīgas partnerība” un „Partnerība Daugavkrasts” projekta „Kaimiņu kopienu kopspēks” īstenošanas

AIF projekts “Biedrības “Pierīgas partnerība” kapacitātes stiprināšana efektīvai līdzdalībai”

Projekta mērķis ir nostiprināt “Pierīgas partnerības” kā nevalstiskā sektora koordinējošo PSO info punktu, stiprinot biedrus, sadarbības principus, un pārnesot Islandes pieeju tā darbībā.

(sa)DARBĪBA: uzņēmēju sadarbības ekosistēmas stiprināšana

Biedrība “Partnerība Daugavkrasts” sadarbībā ar piecām vietējās rīcības grupām - biedrībām “Pierīgas partnerība", “Jūras zeme”, “Ropažu Garkalnes partnerība”, “Stopiņu Salaspils Partnerība” un “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme"” ir uzsākusi LEADER sadarbības projekta “(sa)DARBĪBA: uzņēmēju sadarbības ekosistēmas stiprināšana” realizāciju.

“Pierīgas tūrisma reģiona konkurētspējas paaugstināšana ar ilgtspējīgiem un digitālajiem risinājumiem”

Turpinot ilggadējo sekmīgo Pierīgas reģiona sadarbību tūrisma nozarē, kas atpazīstama ar zīmolu EXIT RIGA, uzsāk vēl vienu reģiona tūrisma konkurētspējas paaugstināšanas projektu, ieviešot digitālus risinājumus.

AIF “Together - stronger and smarter” / “Kopā stiprāki un zinošāki”

Biedrība “Pierīgas partnerība" īsteno AIF divpusējo sadarbības iniciatīvu “Together - stronger and smarter” / “Kopā stiprāki un zinošāki”, lai stiprinātu sadarbību starpvalstu līmenī, nodrošinotu kopīgu aktivitāšu plānošanu un īstenošanu, kā arī sniegtu padziļinātāku zināšanu pārnesi, izpratni Pierīgas partnerības biedrorganizāciju vidū.