Projekts “Smart Villages LEADER Network” (LEADER, ELFLA)

Projekta mērķis ir viedas vietējās attīstības veicināšana biedrības “Jūras Zeme”, “Zied zeme”, “Pierīgas partnerības” teritorijās, izmantojot starptautisku labās prakses pārņemšanu un pieredzes apmaiņu.

EURODESK info punkts

Eurodesk tīkls ir izveidots 1990.gadā un tas darbojas 36 Eiropas valstīs, nodrošinot jauniešus un jaunatnes darbiniekus ar uzticamu informāciju par mobilitātes iespējām Eiropā.

Sabiedrības integrācijas fonda projekts: „Kaimiņu kopienu kopspēks”

Uzsākts darbs pie kopīga biedrību „Pierīgas partnerība” un „Partnerība Daugavkrasts” projekta „Kaimiņu kopienu kopspēks” īstenošanas

JSPA kvalitātes zīme

Biedrība „Pierīgas Partnerība” saņēmusi “Eiropas Solidaritātes korpuss” Kvalitātes zīmi brīvprātīgā darba projektu īstenošanai.

Sabiedrības integrācijas fonda projekts: Tēvu diena. “Drošās rokās”

Ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu biedrība „Pierīgas partnerība” sadarbībā ar biedrību „Jaunolaines attīstībai” un Babītes Kultūrizglītības centru uzsāk darbu pie projekta - Tēvu diena “Drošās rokās””

AIF projekts “Biedrības “Pierīgas partnerība” kapacitātes stiprināšana efektīvai līdzdalībai”

Projekta mērķis ir nostiprināt “Pierīgas partnerības” kā nevalstiskā sektora koordinējošo PSO info punktu, stiprinot biedrus, sadarbības principus, un pārnesot Islandes pieeju tā darbībā.

“Pierīgas tūrisma reģiona konkurētspējas paaugstināšana ar ilgtspējīgiem un digitālajiem risinājumiem”

Turpinot ilggadējo sekmīgo Pierīgas reģiona sadarbību tūrisma nozarē, kas atpazīstama ar zīmolu EXIT RIGA, uzsāk vēl vienu reģiona tūrisma konkurētspējas paaugstināšanas projektu, ieviešot digitālus risinājumus.