Par biedrību

Mēs atbalstām vietējās iniciatīvas, savedam kopā cilvēkus, iedvesmojam darīt un iesaistīties sabiedriskajos procesos. Pierīgas partnerība ir uzticams un ieinteresēts atbalsta punkts - ideju uzklausīšanai, atbalstīšanai un īstenošanai. Pierīgas partnerība ir vieta, kur augt tavām idejām!

TU ESI SVARĪGS. TAVA INICIATĪVA - NEAIZSTĀJAMA. Pierīgas partnerība Tavs PARTNERIS IDEJU REALIZĒŠANAI.

Biedrība „Pierīgas partnerība” darbojas Mārupes un Olaines novadu teritorijā. Apvienojam pašvaldības, nevalstisko organizāciju un uzņēmējdarbības pārstāvjus, lai kopīgiem spēkiem veicinātu teritorijas attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. No 2010.gada organizējam projekta konkursus LEADER finansējuma ietvaros, atbalstot uzņēmējdarbību, vietējās kopienas iniciatīvas, sekmējot ekonomisko un sociālo vidi, kā arī publiskā un privātā sektora sadarbību.

Mūsu darbības virzieni

 1. Veicināt iedzīvotāju sociālo un sabiedrisko aktivitāti:
  • Veicināt aktīvo apkaimju veidošanos;
  • Atbalstīt un stiprināt vietējās nevalstiskās organizācijas. Vairāk šeit
 2. Atbalstīt viedas uzņēmējdarbības veidošanos

Mūsu vērtības

 • Kopiena / cilvēks;
 • Atvērtība /draudzīgums;
 • Zināšanas / pieredze;
 • Sadarbība;
 • Iniciatīva.

No 2015. gada mums ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomā “pilsoniskas sabiedrības attīstība”, kā arī esam Eurodesk informācijas punkts. Pārstāvam iedzīvotāju intereses vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

 • Biedrības "Pierīgas partnerība" stratēģija 2022. - 2027.gadam pieejama šeit.
 • Biedrības "Pierīgas partnerība" Komunikācijas stratēģija pieejama šeit.
 • Biedrības "Pierīgas partnerība" Ētikas kodekss pieejams šeit.

Biedrības "Pierīgas Partnerības" gada pārskati:

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.