Biedrība “Pierīgas Partnerība” piedāvā sekojošus pakalpojumus:
 • Apkaimes un kopienu stiprināšana: (viedais ciems)

  • apzināt apkaimes resursus un attīstības projektus;
  • izstrādāt komunikācijas plānu un vietas identitāti (zīmolu);
  • veikt iedzīvotāju aptaujas;
  • izstrādāt apkaimes stratēģijas.
 • Apmācību nodrošināšana:

  • projektu vadība;
  • ideju ģenerēšana, t.sk.dizaina domāšana;
  • vizuālo materiālu sagatavošana (Canvas).
 • Pasākumu organizēšana (tiešsaistē un klātienē):

  • tehniskais nodrošinājums;
  • pasākuma scenārija izstrāde;
  • pasākumu moderēšana;
  • pasākuma nodrošināšana.
 • Ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrāde (tiešsaistē un klātienē).

 • Pieredzes/piedzīvojumu pasākumu nodrošināšana Mārupes, Olaines novados.

 • Komunikācijas materiālu, t.sk. plakātu, veidošana.

 • Praktisks atbalsts sociālajiem uzņēmējiem.

Par konkrēto pakalpojumu izcenojumu vairāk informācijas, sazinoties ar mums: info@pierigaspartneriba.lv vai +371 26491191.1..

Piedāvājam tikties arī tiešsaistē!