LEADER

LEADER

Biedrība "Pierīgas partnerība" ir vietējā rīcības grupa, kas darbojas Mārupes un Olaines novadu teritorijās, apvieno aktīvos iedzīvotājus, organizācijas, uzņēmējus un pašvaldības pārstāvjus. Biedrība sniedz atbalstu ideju īstenošanā, rūpējas par teritorijas attīstību un īsteno LEADER pieeju teritorijā, konsultē un administrē projektu konkursus ELFLA finansējuma piesaistei.

Vietējās rīcības grupas (VRG) ir lauku iedzīvotāju, organizāciju, uzņēmēju un pašvaldību apvienības, kas darbojas noteiktā lauku teritorijā, pārstāvot iedzīvotāju intereses un rūpējoties par lauku attīstības jautājumiem vietējā līmenī, kā arī ieviešot LEADER pieeju.

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā. Plašāka informācija pieejama ŠEIT.

Biedrības “Pierīgas Partnerība” ikgadējie stratēģijas novērtējumi:

Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina LEADER projektu 17.kārtu

Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 17. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projekti tiks pieņemti SVVA stratēģijas 1.1.rīcībā „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai”  .

Projektu iesniegumus varēs iesniegt no 2023.gada 1.novembra līdz 1.decembrim Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login. Projektu īstenošanas teritorija: Olaines un Mārupes novads.

Kopējais finansējums 84 000,00 EUR

1.mērķis — Attīstīta un konkurētspējīga ekonomiskā vide.

  • 1.1.rīcība „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai”  84 000,00 EUR.

Ar 17. kārtas pilno sludinājumu var iepazīties šeit.

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta Dienesta sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

Projektu konkursi tiek rīkoti saskaņā ar biedrības “Pierīgas partnerība” Sabiedrības Virzītu vietējo attīstības strateģiju.

Iepazīsties ar projekta veidlapas paraugu un pavaddokumentiem, pieejams šeit.

Informācija par projektu vērtēšanu pieejama šeit.

Informatīvs seminārs "Kā pieteikties LEADER projektam?" šeit. 

Neatliec projekta gatavošanu uz pēdējo brīdi! Piesakies LEADER projektu tiešsaistes vai klātienes konsultācijām!

Jautājumu gadījumā sazinies ar mums: info@pierigaspartneriba.lv un 28644888 (Maija).

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000013.

logo_line

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.