LEADER

LEADER

Biedrība “Pierīgas partnerība” no 2023.gada 16. janvāra līdz 16. februārim izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 15. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Kopējais finansējums 189 221,16 EUR

1.1. rīcība „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai”  38 691,24 EUR;

1.2. rīcība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” 38 691,24 EUR;

1.3. rīcība „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” 38 691,24 EUR;

2.1. rīcība “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” 30 292.88 EUR;

3.2. rīcība “Atbalsts vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai 42 854.56 EUR.

  • Ar 15. kārtas pilno sludinājumu var iepazīties šeit.
  • Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta Dienesta sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login
  • Projektu konkursi tiek rīkoti saskaņā ar biedrības “Pierīgas partnerība” Sabiedrības Virzītu vietējo attīstības strateģiju.
  • Iepazīsties ar projekta veidlapas paraugu un pavaddokumentiem, pieejams šeit.
  • Informācija par projektu vērtēšanu pieejama šeit.
  • Apmācību cikls “Kā rakstīt LEADER projektu?” pieejams šeit
  • Iedvesmas stāsti no LEADER projektu īstenotājiem pieejami šeit. 
  • Apmācības par LEADER atbalsta nosacījumiem pieejamas šeit.

Neatliec projekta gatavošanu uz pēdējo brīdi! 

logo_line

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.