Projekts “Jaunietis mūsu novadam” (Mārupes novada pašvaldības projektu konkurss “Mārupe – mūsu mājas”)

Mērķis, aktivitātes:

  1. veicināt jauniešu iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā, ideju attīstīšanu
  2. velobrauciens Mārupes, Olaines un Babītes novadu teritorijās
  3. tikšanās – apmācības par uzņēmējdarbību, ideju attīstīšanu

Finanses: EUR 2000

Īstenošanas termiņš: 2018.gads, maijs-novembris