Projekts “Local Action Youth” (Erasmus +)

Sadarbības partneri – Olaines novada pašvaldība, Somijas vietējās rīcības grupa “Ravakka”

Mērķis, aktivitātes:

  1. sadarbības veicināšana starp jaunatnes darbiniekiem un vietējās rīcības grupām, jaunatnes darbinieku prasmju pilnveidošan
  2. jaunatnes darbinieku apmācības
  3. metožu grāmatas darbam ar jauniešiem sagatavošana un izdošana
  4. jauniešu – uzņēmēju vakaru, apmācību semināru, darba grupu organizēšana
  5. jauniešu iesaiste VRG darbībā

Finanses: EUR 24 385
Īstenošanas termiņš: 2017.gada septembris – 2018.gada jūlijs