Piesakies apmācībām LOCAL ACTION YOUTH

Piesakies apmācībām LOCAL ACTION YOUTH

Vai ikdienas darbā, organizācijā, jauniešu centrā, brīvprātīgajā darbā, pašvaldībā vai kur citur darbojies ar jauniešiem? Vai vēlies to darīt nākotnē un palīdzēt jauniešiem iesaistīties sava novada veidošanā?
Piedalies apmācībās LOCAL ACTION YOUTH, ko no 15. līdz 22. martam organizē biedrība “Pierīgas partnerība” kopā ar Olaines novada pašvaldību un vietējās rīcības grupu “Ravakka” no Somijas.
Apmācību mērķis ir dalīties metodēs un pieredzē, kā arī pilnveidot zināšanas trijās jomās:
1) jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana,
2) jauniešu iesaiste lēmumpieņemšanā,
3) komunikācija ar jauniešiem.
Apmācībās būs iespēja apgūt gan praktiskus rīkus, gan pašiem strādājot darba grupās izmēģināt jaunas idejas, gan diskutēt un nonākt pie labākiem risinājumiem. Apmācībās tiks izmantotas neformālās izglītības* metodes.

Apmācībās piedalīsies dalībnieki no Latvijas (Mārupes, Babītes, Olaines novadiem) un Somijas.

Apmācības norisināsies no 15. līdz 22. martam Latvijā, viesu namā “Debesu bļoda”. Lai nodrošinātu apmācību efektivitāti, dalībniekam ir jāpiedalās visas dienas. Nakšņošana, uzturēšanās, aktivitātes, ēdināšana un transports tiek nodrošināts. Apmācību pamatā neformālās izglītības metodes un principi.

Aicinām pieteikties līdz 21. februārim! Apstiprinātie dalībnieki tiks informēti un saņems praktisko informāciju par apmācību norisi līdz 26. februārim.

Jautā, uzzini, iesaisties - brigita.medne@pierigaspartneriba.lv, 28835009.

Apmācības tiek īstenotas projektā “LOCAL ACTION YOUTH” (2017-1-LV02-KA205-001481). Projektu īsteno biedrība "Pierīgas partnerība" kopā ar Olaines novada pašvaldību un vietējās rīcības grupu "Ravakka" no Somijas.
Projekts "LOCAL ACTION YOUTH" tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

---
*neformālā izglītība — apzināts, plānots process, kura laikā no jau iepriekš gūtas pieredzes vai no jauna radītas pieredzes tiek gūtas jaunas zināšanas, attīstītas prasmes un kompetences, veidotas vērtības un attieksmes. Neformālās izglītības pamatprincipi ir mācīšanās darot, mācīšanās būt, mācīšanās būt kopā ar citiem un mācīšanās mācīties.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.