Noslēgusies LEADER projektu pieņemšanas 13.kārta – iesniegti 37 projekti

Noslēgusies LEADER projektu pieņemšanas 13.kārta – iesniegti 37 projekti

2022.gada 1.martā ir noslēgusies  projektu pieņemšanas 13. kārta Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Biedrībā ir iesniegti 37 projekti – 7 projekti 1.1.  rīcībā „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai”, 3 projekti 1.2.  rīcībā „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”, 11 projekti 1.3.rīcībā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”, 6 projekti 2.1.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” un 10 projekti 3.2.rīcībā “Atbalsts vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” . Projektu īstenošanas vieta – 26 projekti Mārupes novads un 11 projekti Olaines novads.

Kopumā tika iesniegti 37 projekti:

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektu izvērtēšanas gaita:

  • Projekti tiek sadalīti un nodoti vērtētājiem 03.03.2022.
  • Vērtētāji līdz 14.martam iesniedz starp vērtējumu un jautājumus atbalsta pretendentam.
  • 15.martā un 17.martā notiek projektu prezentācijas — piedalās Padome un vērtētāji, prezentācijas zoom platformā, tiek veikts video ieraksts. Pēc prezentācijām tiek iesniegti gala vērtējumi.
  • 17.martā pēc prezentācijas tiek rīkota SVVA Padomes sēde tiek pieņemts lēmums par projektu atbilstību SVVA stratēģijai.
  • Līdz 31.martam partnerība nodod projektus LAD un paziņo atbalsta pretendentiem par vērtēšanas rezultātiem.

Biedrība “Pierīgas Partnerība” pateicas visiem projektu iesniedzējiem par izrādīto interesi.

Uzzini par iespējām īstenot idejas, nāc uz konsultācijām un iesniedz savu ideju arī Tu!

Biedrība “Pierīgas partnerība” no 2022.gada 1.februāra līdz 2022. gada 1.martam. izsludināja atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 13. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Kopējais finansējums 726 252,93 EUR.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.