Aktīvo iedzīvotāju fonds

 

Uzsākam īstenot projektu „3 soļi biedrības “Pierīgas partnerība” darbības kvalitātes pilnveidošanā un izaugsmē”

Ar programmas „Aktīvo iedzīvotāju fonds” atbalstu ir uzsākts darbs pie projekta „3 soļi biedrības “Pierīgas partnerība” darbības kvalitātes pilnveidošanā un izaugsmē” īstenošanas, kas palīdzēs veicināt trīs galvenos biedrības attīstības virzienus: biedrības kapacitāti un ilgtspējīgu attīstību, jaunu biedru piesaisti un biedrības atpazīstamību ilgtermiņā.

Lai panāktu efektīvu biedrības “Pierīgas partnerība” pārvaldību, visu iesaistīto pušu aktīvu līdzdalību un komunikācijas stiprināšanu, biedrība ir izvirzījusi projekta mērķi, kas ietver stratēģisko izvērtējumu un plānošanu, apmācīt un sagatavot padomi un biedrus līdzdalībai biedrības darbu īstenošanā (motivējot, ieinteresējot un iesaistot), kā arī zīmola attīstību (rebrendingu) un komunikāciju, kas ļautu mērķtiecīgi sasniegt un veidot ietekmi gan biedru piesaistē, gan mērķauditorijā. Projekta mērķis ir stiprināt biedrību “Pierīgas partnerība” kā organizāciju, veicinot stratēģisko attīstību un paaugstinot cilvēkresursu kapacitāti biedrības turpmākai izaugsmei. Kopumā tiks veicināta ,Pierīgas partnerības” atpazīstamība, loma un ietekme teritorijā, kas sekmēs tās virzību uz mērķi: kļūt par vadošo organizāciju Pierīgas teritorijas attīstības veicināšanas jomā

Ar projekta atbalstu tiks: 

  • izstrādāta biedrības stratēģija, kas balstīta uz līdzšinējā darba izvērtējumu, biedrības reputācijas mērījumu un analīzi; 
  • pilotēts 6 mēnešu stratēģiski vispiemērotākais saimnieciskās darbības veids dzīvē, veicot tā analīzi;
  • nodrošināta zīmola atjaunošana un komunikācijas plāna izstrāde, kā arī tā ieviešana, tādejādi sasniedzot gan mērķauditoriju, gan piesaistot jaunus biedrus ar mūsdienīgiem komunikācijas risinājumiem;
  • attīstīti biedrības cilvēkresursi: apmācot biedru un padomi darbam komandā, sadarbībā, tiks rasti risinājumu aktīvas līdzdarbības veicināšanā biedrības mērķu sasniegšanā, veicinot lojalitāti un tādejādi – ceļot biedrības „Pierīgas partnerība” lomu.

Plānotās aktivitātes: 

  1. Stratēģijas izstrāde un ieviešana 2022.-2027. gadam.
  2. Zīmola atjaunošana (rebrendings), komunikācijas plāna izstrāde un ieviešana.
  3. Biedrības cilvēkresursu attīstība – padomes un biedru apmācības zināšanu un prasmju pilnveidei komandas darbā.

Projekta ilgums no 2021. gada aprīļa līdz 2021. gada jūnijam. 

Projekta kopējais finansējums ir 19 618.22 EUR

Projekts  “3 soļi biedrības “Pierīgas partnerība”, tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā  programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros, projekta līgums Nr. AIF/2021/IK/261.

 

“Pierīgas Partnerības” zīmola vizuālā identitāte un komunikācijas stratēģija – trešā darba grupa

“Pierīgas Partnerības” zīmola vizuālā identitāte un komunikācijas stratēģija – trešā darba grupa Projektā “3 soli biedrības “Pierīgas partnerība” darbības kvalitātes pilnveidošanā un izaugsmē” zīmola stratēģijas un komunikācijas plāna izstrādē esam tikuši jau līdz trešajai darba grupai, kas notiks 5. oktobrī, plkst. 10:00. Šajā reizē zīmola stratēģijas un komunikācijas plāna izstrādātāja Diāna Ņ...
Lasīt visu

Darba grupa “Kāda (Vai) būs Pierīgas partnerības nākotne?”

Aicinām biedrības biedrus un ikvienu interesentu uz darba grupu, kura ietvaros izstrādāsim Pierīgas partnerības attīstības stratēģiju 2022. -2027.gadam. Pasākuma noriss 30.septembrī plkst.15.00- 18.00 Pasākuma vieta - viesu nams Irbēni Pasākumu vada Ieva Cēbure Pasākuma programmā: 15.00 - 15.40 - Pierīgas partnerības SVID analīze un attīstības iespējas; 15:40 - 17.00 - Pierīgas partnerības...
Lasīt visu

Tikšanās ar zīmolvedi Diānu Ņikitinu AIF projekta ietvaros

15.09.2021. zoom tiešsaistē notika tikšanās  ar zīmolvedi Diānu Ņikitinu. Strādājām kopā, lai nākotnē komunicēt būtu vieglāk! Ar „Aktīvo iedzīvotāju fonds” atbalstu ir uzsākts darbs pie projekta „3 soļi biedrības “Pierīgas partnerība” darbības kvalitātes pilnveidošanā un izaugsmē” īstenošanas, kas palīdzēs veicināt trīs galvenos biedrības attīstības virzienus: biedrības kapacitāti un ilgtspējīg...
Lasīt visu

Biedrībā „Pierīgas partnerība” aktīvs darbs pie stratēģijas izstrādes  2022.gada līdz 2027.gadam TURPINĀS.

2021.gads ir sācies ar aktīvu darbu pie Biedrības „Pierīgas partnerība” stratēģijas izstrādes  2022.gada līdz 2027.gadam. Pašlaik gan biedrības biedri, gan padome ,valde un iesaistītie darbinieki aktīvi strādā pie organizācijas SVID analīzes, darbības virzieniem un uzdevumiem.  Lai iesaistītos, izteiktu viedokli un būtu informēts cik tālu mēs esam aicinām iepazīties ar JAU paveikto : SVID an...
Lasīt visu

Veikts biedrības “Pierīgas Partnerība”reputācijas mērījums

Biedrības «Pierīgas Partnerība» reputācijas mērījuma ietvaros veikti sekojoši soļi – iesaistīto pušu identifikācija, primāro un sekundāro iesaistīto pušu analīze, aptaujas un interviju organizēšana, rezultātu apkopošana un analīze, kas veido kopējā biedrības «Pierīgas partnerības» stratēģijas izstrādes sākumposmu – izpētes posmu. Potenciālās iesaistītās un ieinteresētās puses tika noteiktas s...
Lasīt visu

Aptauja par “Pierīgas Partnerības” darbību un turpmākas attīstības iespējām

Aicinām piedalīties aptaujā par biedrības „Pierīgas partnerība” darbību un tās ieguldījumu Babītes, Olaines un Mārupes novadu (pēc administratīvi teritoriālās reformas un novadu apvienošanas - Olaines un Mārupes novadu) teritorijas attīstībā un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā. Aptauja pieejama ŠEIT. Aptauja tiek īstenota projekta "3 soļi biedrības "Pierīgas partnerība" darbības kvalit...
Lasīt visu

10. jūnijā notika biedrības “Pierīgas Partnerība” padomes sēde

Š.g. 10. jūnijā notika Biedrības “Pierīgas Partnerība” padomes sēde. Sēdes laikā: SIA "2GR" biedra pieteikuma izskatīšana. Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, biedrības Statūtiem, atklāti balsojot, padome nolemj uzņemt SIA “2GR”. Aktualitātes projektu iesniegumu pieņemšanas 12. kārtā: Norisinās apmācību cikls: Pierīgas Partnerība šobrīd sniedz konsultācijas tiešsaistē “Kā r...
Lasīt visu

Uzsākam projektu „3 soļi biedrības “Pierīgas partnerība” darbības kvalitātes pilnveidošanā un izaugsmē”

Ar programmas „Aktīvo iedzīvotāju fonds” atbalstu ir uzsākts darbs pie projekta „3 soļi biedrības "Pierīgas partnerība" darbības kvalitātes pilnveidošanā un izaugsmē” īstenošanas, kas palīdzēs veicināt trīs galvenos biedrības attīstības virzienus: biedrības kapacitāti un ilgtspējīgu attīstību, jaunu biedru piesaisti un biedrības atpazīstamību ilgtermiņā. Lai panāktu efektīvu biedrības "Pierīgas p...
Lasīt visu

Notika Biedrības “Pierīgas Partnerība” atklātā padomes sēde 13.05.2021.

Š.g. 13. maijā notika Biedrības "Pierīgas Partnerība" atklātā padomes sēde, kurā piedalījās arī Pierīgas Partnerības biedri.   Nākamā Biedrības "Pierīgas Partnerība" padomes sēde – 10. jūnijā plkst. 16.00. Ieplāno! Sēdes laikā: Iepazināmies ar projektā "3 soli biedrības "Pierīgas partnerība" darbības kvalitātes pilnveidošanā un izaugsmē" iesaistītajām speciālistēm – Ievu Cēburu (str...
Lasīt visu
Top