Aktīvās Pierīgas organizācijas un uzņēmumi tiek aicināti vienoties un sadarboties

Aktīvās Pierīgas organizācijas un uzņēmumi tiek aicināti vienoties un sadarboties

Janvāris ir īstais laiks, lai uzstādītu nākamos mērķus un pierakstītu jaunā gada apņemšanās. To varam arī attiecināt ne tikai uz katru no mums individuāli, bet arī organizācijas ietvaros. Šis gads biedrībai „Pierīgas partnerība”, kas apvieno Mārupes, Olaines novadu pašvaldības, vietējās organizācijas, uzņēmējus un aktīvos iedzīvotājus, ir sācies ar pārmaiņām. Ar Aktīvā iedzīvotāju fonda (AIF) atbalstu „Pierīgas partnerība” ir izstrādājusi organizācijas stratēģiju, kurā ir definēti  darbības virzieni turpmākajiem 5 gadiem:

  1. Veicināt pilsonisko līdzdalību (mērķgrupas: kopienas, to līderi, teritorijā esošās biedrības)
  2. Veicināt viedo uzņēmējdarbību (mērķgrupas: sociālie uzņēmēji,koprades telpas “Dzīvoklis” rezidenti, ilgtspējīgie uzņēmumi)
  3. Stiprināt biedrības kapacitāti (mērķgrupa:biedrības biedri).

Organizācijai šis ir būtisks solis savā attīstībā, jo ir izvērtēts iepriekšējais periods un kopīgi ar biedriem, sadarbības partneriem ir definēti turpmākie soļi. „Pierīgas partnerība” darbības teritorijas attīstība ir saistīta ar Rīgas tuvumu, tādēļ izstrādes procesā bija svarīgi novērtēt esošo situāciju, un, balstoties uz aktuālajām tendencēm, pielāgoties tām. Lai noturētu savu kursu – attīstīt teritoriju ar aktīvu sabiedrības iesaistīšanos – biedrībai bija jāizvērtē labākie attīstības scenāriji un jāizvēlas tas, kas ļautu mērķi sasniegt efektīvāk. „Pierīgas partnerība” ir "aģents", kas aktivizē vietējās kopienas, saliedē tās, kā arī sekmē vietējo uzņēmējdarbību, inovāciju ieviešanu teritorijā. Biedrība ir platforma, kurā vietējie līderi var satikties.

Papildus biedrība ir atjaunojusi komunikācijas stratēģiju un turpmāk komunicēs ar sabiedrību mūsdienīgā veidā. Arī turpmāk biedrība darbosies ar saukli „Vieta, kur augt tavām idejām!”, kuru atbilstību biedrības darbībai apliecinās arī turpmākie tās īstenotie projekti un ieceres.

Reizēm ir grūti kāpt ārā no tik ērtajām ikdienas čībām un tās nomainīt uz augstpapēžu kurpēm, bet lai sasniegtu virsotnes ir jāspēj mobilizēties un izkāpt no ierastās komforta zonas un darboties citādāk! Jo reizēm ir svarīgi iet tālāk, sekot līdzi tendencēm un nepalikt uz vietas! Tas ir īstais ceļš uz attīstību! Un šo ceļu Pierīgas Partnerībai veidot palīdz finensējums, kas piesaistīts no AIF,” sajūtās par projekta ieviešanu dalās „Pierīgas partnerība” valdes locekle Jolanta Ivanova.

Biedrības „Pierīgas partnerība” esamība Mārupes, Olaines novados ir liela priekšrocība, jo tā patiešām ir vieta, kur augt idejām. Biedrība ne tikai ievieš teritorijā LEADER programmu, bet arī pati seko līdzi aktualitātēm un vajadzībām novadā, un īsteno dažādas idejas, sekmējot vietējo tūrismu, koprades telpu darbību un ikdienā ar pasākumiem, lekcijām sekmē cilvēku mūžizglītības pakalpojumu pieejamību un izaugsmi.

Biedrība „Pierīgas partnerība” ir atvērta ikvienam, un vēlas apvienot Mārupes un Olaines novada esošos aktīvos iedzīvotājus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un  ilgtermiņā domājošus uzņēmējus, tādēļ, visiem interesentiem ir iespēja iesaistīties novadu attīstības jautājumu risināšanā. Biedrība aicina ikvienu interesentu pievienoties kopienai un realizēt lielus mērķus kopā!

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas.

Projekts  "3 soļi biedrības "Pierīgas partnerība", tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā  programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros, projekta līgums Nr. AIF/2021/IK/261.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.