Apstiprināts AIF projekts “Biedrības "Pierīgas partnerība" kapacitātes stiprināšana efektīvai līdzdalībai”

Apstiprināts AIF projekts “Biedrības "Pierīgas partnerība" kapacitātes stiprināšana efektīvai līdzdalībai”

25. martā Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) padome ir apstiprinājusi otrā Kapacitātes projektu konkursa rezultātus - 160 projektu konkurencē finansējums piešķirts 35 projektu īstenošanai par kopējo summu 666 204,17 eiro, tai skaitā arī apstiprināts projekts “Biedrības "Pierīgas partnerība" kapacitātes stiprināšana efektīvai līdzdalībai” par summu 19 891,57 eiro.

Projekta mērķis ir nostiprināt "Pierīgas partnerības" kā nevalstiskā sektora koordinējošo PSO info punktu, stiprinot biedrus, sadarbības principus, un pārnesot Islandes pieeju tā darbībā.

Projekta ietvaros tiks veicināta biedrības "Pierīgas partnerība" transformācija kā NVO sadarbības platformai, attīstot NVO Info punkta darbību un stiprinot kā biedru organizāciju interešu pārstāvi un viecinot NVO Info punkta atpazīstamību. Tiks izvērtēta līdzšinējā NVO Info punkta darbība un fokusēšanās uz jēgpilno aktivitāšu attīstību, izstrādājot rīcības plānu. Projekta ietvaros tiks uzsākta rīcības plāna ieviešana dzīvē, realizējot biedru vajadzībās balstītu uzdevumus, izvērtējot tos, veidojot fokusa grupas un identificējot to vajadzības NVO Info punkta mērķtiecīgai virzībai kā NVO sadarbības tīklam. Projekta ietvaros tiks ielikti pamati biedrorganizāciju sadarbībai, veidojot regulāru iekšējo komunikāciju un aktivizējot biedrorganizāciju pārstāvjus, tādejādi stiprinot viņu piederības sajūtu "Pierīgas partnerībai",un vairojot iespēju attīstīt un līdzdarboties NVO sektora izaugsmē. NVO info punkta darbības stiprināšanā tiks īstenota Islandes pieredzes pārnese dažādu interešu jomu vadīšanā, to vajadzību pārstāvēšanai un aizstāvībā Eiropas līmenī uz Pierīgas partnerības NVO Info punktu. Tiks nodrošināta kvalitatīva un regulāra iekšējā komunikācija ar NVO biedroorganizācijām, kā arī celta NVO Info punkta atpazīstamība sabiedrībā, regulāri nodrošinot komunikāciju ar sabiedrību, izmantojot dažādus komunikācijas kanālus, tādejādi ceļot biedrības "Pierīgas Partnerības" reputāciju un ietekmi vietējās teritorijas attīstībā.

Projekta ilgums: 2022. gada jūnijs – 2023. gada novembris

Plānotās aktivitātes:

  • NVO Info punkta Rīcības plāna izstrāde;
  • NVO Info punkta darbības pilnveidošana un stiprināšana;
  • Pieredzes pārnese sadarbspējīga tīkla nodrošināšanai.

Projekts tiek īstenots kopā ar sadarbības partneriem no Islandes. Islandes pārstāvji ir eksperti interešu aizstāvībā vietējā un starptautiskā līmenī: Icelandic Rural Community Association aktīvi darbojas Eiropas Lauku parlemanetā (European Rural Parlament).

Projekts  “Biedrības "Pierīgas partnerība" kapacitātes stiprināšana efektīvai līdzdalībai”, tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā  programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros, projekta reģ.Nr. AIF/2022/KAPAC2/126.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.