Norisinājušās noslēdzošās apmācības AIF projekta ietvaros

Norisinājušās noslēdzošās apmācības AIF projekta ietvaros

27.maijā, Sporta un aktīvās atpūtas parka “BMX Mārupe” notika biedrības “Pierīgas Partnerība” padomes mācības. Šīs apmācības bija noslēdzošais posms projekta „3 soļi biedrības “Pierīgas partnerība” darbības kvalitātes pilnveidošanā un izaugsmē” aktivitātē “Biedrības cilvēkresursu attīstība – padomes un biedru apmācības zināšanu un prasmju pilnveidei komandas darbā”.

Pielāgojoties mainīgajai situācijai pasaulē, šoreiz padomes mācības notika gan tiešsaistē, gan klātienē. Tā bija jauna pieredze, ka var strādāt arī citādāk no ierastā. Šoreiz šī iespēja viennozīmīgi vērtējama ar plus zīmi, jo tādējādi apmācībās varēja iesaistīties vairāk biedrības padomes dalībnieki. 

Ko mēs esam ieguvuši šo trīs apmācību rezultātā,kopā ar organizāciju psiholoģi Laumu Žubuli? Noteikti, esam paskatījušies uz organizācijas darbu ar skatu “no malas”. Esam sapratuši mūsu komandas stiprās un vājās puses, pie kurām vēl jāstrādā. 

Tāpat esam izvirzījuši komandai jaunus un efektīvus risinājumus biedrības attīstībai, kā piemēram, uzlabojot padomes nolikumu, statūtus un  izveidojot padomes locekļu VIENOŠANOS, ar kuru tiks atrunāta padomes locekļa atbildība  atbilstoši savām kompetencēm kādā no  biedrības izvirzītajiem uzdevumumiem.

Kopumā cilvēkresursu attīstību veicinās stratēģiskums, un skaidri uzdevumi gan komandai ,gan organizācijai. 

Biedru aktīva līdzdalība un iesaiste biedrības darbībā veicina biedru lojalitāti biedrībai "Pierīgas partnerība", kas veido arī plašāku potenciālo klientu loku un informācijas izplatīšanos. Ceram un ticam,ka apmācību rezultātā esam sasnieguši mērķi,ka  biedri ir motivēti komunicēt par biedrību, aktivitātēm, savu dalību tajā saviem tiešajiem klientiem, partneriem. Un par vērtībām, mērķiem un vīziju ,kas ir mums “Pierīgas Partnerībā”uzzinās arvien jauni cilvēki. 

Aktivitāte notiek projektā “3 soļi biedrības “Pierīgas partnerība” darbības kvalitātes pilnveidošanā un izaugsmē”,, kas tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros, projekta līgums Nr. AIF/2021/IK/261.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.