Noslēgusies 17. kārtas LEADER projektu pieteikumu pieņemšana – iesniegti 5 projekti

Noslēgusies 17. kārtas LEADER projektu pieteikumu pieņemšana – iesniegti 5 projekti

2023. gada 1.decembrī biedrībā “Pierīgas Partnerība” noslēdzās projektu pieņemšanas 17. kārta Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projekti tika pieņemti SVVA stratēģijas 1.1.rīcībā „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai” . Rīcības ietvaros atbalstāma TIKAI būvniecība saskaņā ar noteikumiem Nr.590 28.2. apakšpunkts.

Kopā saņemti 5 projekti ar reģistrētu kopējo finansējuma summu 222 080,05 EUR (pieejamais: 84 000,00 EUR).

Projektu īstenošanas vieta – 2 projekti Mārupes novads un 3 projekti Olaines novads.

17.kārtas iesniegto projektu rezultātu kopsavilkums:

Rīcības nosaukumsKārtā kopējais izsuldinātais finansējums EURKārtā iesniegto projekta pieteikumu kopējais finansējums EURProjektu skaits
1.1.  rīcība „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai”84 000,00222 080,055
KOPĀ: 84 000,00 222 080,055

Līdz  30. decembrim partnerība nodod projektus LAD un paziņo atbalsta pretendentiem par vērtēšanas rezultātiem.

Biedrība “Pierīgas Partnerība” pateicas visiem projektu iesniedzējiem par izrādīto interesi.

Biedrība “Pierīgas partnerība” no 2023.gada 1.novembra līdz 1.decembrim izsludināja atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 17. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Kopējais pieejamais finansējums 84 000,00 EUR.

Papildu informācija: tālrunis: +371 28644888 vai e-pasts: info@pierigaspartneriba.lv

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.