Projekta Lielupes atveseļošanai un ūdens tūrisma attīstībai ievadseminārs Salas pagastā

Projekta Lielupes atveseļošanai un ūdens tūrisma attīstībai ievadseminārs Salas pagastā

Šā gada 12.aprīlī biedrība “Pierīgas partnerība” Babītes novada Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā „Vietvalži” rīkoja ievadsemināru par projektu “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem”, kura īstenošanā ir iesaistījušās trīs lauku partnerības – “Pierīgas partnerība”, “Lauku partnerība “Lielupe”” un “Bauskas rajona lauku partnerība”,  un pieci novadi Babītes, Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas un Rundāles, kuri atrodas Lielupes krastos, sākot no tās iztekas pie Bauskas līdz ietekai Baltijas jūrā Babītes novada teritorijā.

Projekta vadītāja Inese Baumane (Ozolnieku novada dome) iepazīstināja semināra dalībniekus ar projekta ietvaros paredzētajām aktivitātēm - kopīgiem semināriem un forumiem, kas veicinās pašvaldību un Lielupes krastu īpašnieku sadarbību Lielupes atveseļošanā. Sadarbības projekta ietvaros paredzēts veidot jaunu tūrisma maršrutu laivotājiem, kurš sekmēs tūrisma piedāvājumu aktivizēšanos. Ar projektā iesaistītajiem Babītes novada domes un uzņēmēju pārstāvjiem tika pārrunāta sadarbība informatīvo stendu un laipu izgatavošanā un uzstādīšanā upes krasta joslā vietās, kur ir iespējams veidot laivotāju pieturvietas.

Hidrobiologs Andris Urtāns semināra dalībniekiem pastāstīja par upju krasta joslas izkopšanas un uzturēšanas veidiem, to ietekmi uz upes ūdensteces uzlabošanu, un nozīmību upes faunas – zivis, ūdens putni un dzīvnieki attīstībā un dzīvošanas vietas nodrošināšanā.

Projekts “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” (17-00-A019.332-000006) tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.

Pasākuma prezentācija - Lielupes atveseļošanas pasākumi - pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem

Andra Urtāna prezentācija - Upju biotopu apsaimniekošana un ūdens tūrisms

Rakstu sagatavoja:
Aiga Smiltāne
Biedrības „Pierīgas partnerība”
Projektu vadītāja
aiga.smiltane@pierigaspartneriba.lv

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.