Dalāmies pieredzē jaunatnes darbā Somijā pasākumā LINC’2018

Dalāmies pieredzē jaunatnes darbā Somijā pasākumā LINC’2018

Uzsverot jaunatnes darba nozīmīgumu un daloties pieredzē ar pārstāvjiem no visas Eiropas, projekta LOCAL ACTION YOUTH komanda devās partneru vizītē uz Somiju un organizēja aktivitāti pasākumā LINC’2018.

Projekta LOCAL ACTION YOUTH komanda jau kopš 2017. gada oktobra pilnveido kompetences, organizē dažādas aktivitātes, dalās pieredzē un meklē dažādas metodes jaunatnes darbā tēmās: atbalsts uzņēmējdarbībai, jauniešu iesaiste lēmumpieņemšanā, komunikācija. Projekts noslēgsies jūlija beigās, publicējot metožu apkopojumu – pieejams elektroniski un drukātā formātā. Tikšanās mērķis Somijā bija dalīties pieredzē, izvērtēt un izplatīt projekta LOCAL ACTION YOUTH rezultātus un plānot turpmāko.

Pasākums LINC’2018 ir sadarbības platforma vietējās rīcības grupām no visas Eiropas. LOCAL ACTION YOUTH šajā pasākumā dalījās pieredzē par aktivitātēm un metodēm projektā: jauniešu forums, “Uzņēmīgo Cafe”, simulācijas spēle pilsētas veidošanai, aptaujas veidošana stratēģijas izstrādei, argumentācijas prasmju pilnveidošana u.c. Tika pievērsta uzmanība līdzdalības kāpņu konceptam (R.Harts) un organizēta aktivitāte ar interesantajiem projekta “bukletiem”, kas rosina diskutēt par jaunatnes darbā svarīgiem jautājumiem.

Pēc aktivitātes pasākumā LINC’2018 komanda diskutēja par projekta rezultātiem ar jaunatnes darbiniekiem no Ūsikaupunki, Raumas un Eurajoki – pilsētām pie Turku, Somijā. Sastaptie jaunatnes darbinieki Somijā vairāk strādā ar sociālās atstumtības riska grupas jauniešiem, savukārt Olaines novada jaunatnes darbinieki varēja dalīties pieredzē, atbalstot jauniešu iniciatīvas.

Dalībnieki viesojās Ūsikaupunki un Vinkilas jauniešu centros. Tie vairāk ir kā brīvā laika pavadīšanas centri, tomēr ir interesanta aktivitāte: jauniešu centra pagrabā tiek izbūvēta telpa, kur jauniešiem mācīties, kā labot riteņus un citas mantas.

Vairāk par projekta aktivitātēm un metodēm lasi: fb.com/localactionyouth.

Projekts tiek īstenots, sadarbojoties biedrībai “Pierīgas partnerībai”, Olaines novada pašvaldībai un vietējās rīcības grupai “Ravakka” no Somijas.  Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.