Ieskats Mārupes novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēdē

Ieskats Mārupes novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēdē


20.janvārī norisinājās Mārupes novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēde.

Sēde notika tiešsaistē un to vadīja Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere.

Konsultatīvajā padomē piedalījās, gan pašvaldības darbinieki, gan biedrību ,gan uzņēmēju pārstāvji no visas teritorijas.

Darba kārtībā bija : informācija par līdzšinējo konsultatīvās padomes darbu un aktualitātēm pašvaldībā, no Biedrības Pierīgas Partnerības puses sniedzām informāciju par LEADER projektu 13.kārtu. Turpinājām ar dalībnieku savstarpēja tematisko iepazīšanos. Tika  ievēlēta padome  un noslēgumā diskusijas par sanāksmju formātu, saturu un sastāvu u.c. priekšlikumiem.

Diskusiju rezultātā tika  izteikti sekojoši priekšlikumi, galvenie mērķi un izvirzīti risināmie problēmu jautājumi :
1)Atbalsts infrastruktūras izveidei (gājēju pārejas, ietves, krustojumi, komunikācijas).
2)Sabiedriskā transporta kustība/maršruts/grafiks pārskatīšana, salāgošana atbilstoši situācijai
novadā.
2)Aktīvāka zemesceļu uzturēšana novadā.
3)Gājēju mobilitātes punkti ietves neesamība uz lielajiem objektiem novadā, kas rada draudīgas
situācijas.
4)Izzināt uzņēmēju vajadzības, izprast problemātiskākās jomas, lai piedāvātu atbilstošus atbalsta
veidus.
5)Piedāvāt apmācības, kur uzņēmēji gūtu zināšanas veiksmīgākam attālinātajam darbam, lai
nodrošinātu produktīvāku darba procesu, kontroli un personāla iesaisti tajā. Nodrošināt lekcijas, kas ir kā
psiholoģiskais atbalsts uzņēmējiem (iedvesmai, darbaspējai, radošumam u.c.).
6)Atbalsts jaunajiem uzņēmējiem – mentoringa programmas, kas tiek organizētas un veidotas
grupās, piesaistot vienlaicīgi dažādas jomas speciālistus/ekspertus.
7)Attīstīt un radīt atbalsta veidus, kas saistās ar IT jomu un sakariem (interneta pieslēgums). Izvērtēt
novada teritorijā situāciju par interneta pārklājumu, veikt pie vajadzības sarunas ar attiecīgajiem operatoriem
jautājumu risināšanā.
8)Izglītības jautājumi - nodrošināt mūžizglītības iespējas novadā, kur gūt aktuālās prasmes un
iemaņas. Izzināt uzņēmēju vajadzības par trūkstošo darbaspēku un iespējām pārkvalificēšanos.
9)Rast iespēju mazināt administratīvo slogu (projektu pieteikumi, konkursi, – nodrošinot izveidotā
“vienas pieturas” vietā profesionālu konsultantu ar vēl citiem profesionāļiem, aptverot vienlaicīgu iespēju
atrisināt visdažādākos jautājumus.
10)Nodrošināts klātbūtnes efekts – pašvaldība uzņēmējam atsūta apsveikuma kartiņu svētkos, kas
attiecīgi atgādina par sevi.
11)Pieejamu informāciju par iespējamiem nodokļu atvieglojumiem.
12)Attīstības un plānošanas dokumentos, paredzēt jaukta tipa teritorijas, dodot iespēju
uzņēmējdarbības pakalpojumiem brīvāk integrēties apdzīvotās teritorijās, nenovirzīt ļoti nost no sabiedrības,
bet radīt to pieejamāku.
13)Netraucēt uzņēmējdarbībai, neveicināt liekas aktivitātes, bet ļaut tai attīstīties un strādāt
sadarbībā.
14)Aktīvi iesaistīties konsultatīvās padomes pārstāvjiem Attīstība programmas izstrādē.
15)Ekskursija pa novadu, apzinot novada uzņēmējus un objektus.
16)Konsultatīvās padomes pārstāvjiem reģistrēties mobilajā aplikācija un ievietot tur sava
uzņēmuma piedāvājumu, būt kā vēstniekiem/stāstniekiem, kas motivētu arī citus ievietot mobilajā aplikācijā
piedāvājumus.
17)Izveidot vēl kādu atsevišķu papildus komunikācijas/saziņas platformu uzņēmējiem, informācijas
apmaiņai un darbam.
18)Reklāmas iespējas uzņēmējiem – stendi, afišas, sludinājumi.
19)Ierosinājums konsultatīvajai padomei pamainīt formātu no prezentēšanas platformas uz to, ka
konsultatīvās padomes pārstāvji ir kā padomdevēji pašvaldībai, ka tiktu dota iespēja būt lēmuma
pieņemšanas procesā, kā piemēram, infrastruktūras novērtējumu, kas ir svarīgi uzņēmējdarbības attīstībai.

Nākamā uzņēmējdarbības konsultatīvā padomes sēde notiks 2022.gada 24.februārī

Aicinam aktīvi līdzdarboties uzņēmējdarbības vides veidošanā teritorijā un iesaistīties ar idejām un iniciatīvām!

 

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.