Piedalies #LocalActionYouth rokasgrāmatas atklāšanā

Piedalies #LocalActionYouth rokasgrāmatas atklāšanā

Vai meklē veidus, kā veicināt jauniešu un citu sabiedrības grupu līdzdalību dažādos procesos? Vai nepieciešama iedvesma jaunatnes darbam komunikācijas, uzņēmējdarbības veicināšanas un iesaistes jomās? Piedalies aktīvā un aizraujošā pasākumā 21. augustā 18.00 Olaines Jauniešu centrā “Popkorns”! Pasākuma centrā nule izveidotā praktiskā rokasgrāmata – projektā LOCAL ACTION YOUTH izveidots metožu, aktivitāšu un konceptu apkopojums.

 Grāmatā atspoguļotas dažādas metodes un aktivitātes, kas izmēģinātas projekta laikā. Grāmatas autori apraksta un sniedz padomus tādu aktivitāšu kā simulācijas spēle, debates, video veidošana, uzņēmējdarbības izaicinājums, aptaujas veidošana, jauniešu tikšanās ar lēmumpieņēmējiem un citu, kopumā vairāk nekā 20 dažādu aktivitāšu, organizēšanai. Tā arī pievērš uzmanību svarīgiem konceptiem, kā neformālā izglītība, dizaina domāšana, sabiedrības virzīta vietējā attīstība.

Grāmata var kalpot par iedvesmu un palīgu ikdienas jaunatnes darbā, un tās pieeja, principi un metodes var tikt izmantotas arī dažādu citu aktivitāšu organizēšanai. Atbilstoši radošs, aktīvs un iedvesmojošs būs arī grāmatas atklāšanas pasākums. Tajā būs iespēja izmēģināt dažādas grāmatā aprakstītās aktivitātes, uzzināt vairāk par projektu un Erasmus+ programmu, aprunāties ar grāmatas veidotājiem, kā arī citiem jaunatnes darbiniekiem un vietējās rīcības grupu pārstāvjiem.

Pasākums facebook: ej.uz/book_localactionyouth.

Projektu LOCAL ACTION YOUTH īsteno biedrība “Pierīgas partnerība”, “Ravakka” un Olaines novada pašvaldība. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.