#LocalActionYouth praktiska rokasgrāmata jaunatnes darbam

#LocalActionYouth praktiska rokasgrāmata jaunatnes darbam

Kā veicināt jauniešu iesaisti lēmumpieņemšanā? Kā atbalstīt uzņēmējdarbību? Kā uzlabot komunikāciju? Daudzveidīgas aktivitātes, metodes un svarīgi koncepti šo un citu jautājumu apspriešanai ir aprakstīti praktiskā rokasgrāmatā LOCAL ACTION YOUTH. Jaunatnes darbinieki, vietējās rīcības grupas un visi ieinteresētie ir aicināti lasīt, izmēģināt un pielāgot metodes. Gūsti iedvesmu no grāmatā iekļautajiem ieteikumiem un idejām!

 Grāmatas mērķis ir iedvesmot lasītāju attīstīt darbu ar jauniešiem projekta tēmās: veicināt jauniešu iesaisti lēmumpieņemšanā, atbalstīt uzņēmējdarbību un uzlabot komunikāciju.

Rokasgrāmata ir praktiska, viegli lasāma un interaktīva. Tajā ir:

  • INTRODUCTION – projekta apraksts, tādi koncepti kā jaunieši, jaunatnes darbs, vietējās rīcības grupas, kā arī dažādas aktivitātes šo konceptu apspriešanai
  • KEY CONCEPTS – svarīgākie koncepti, kā neformālā izglītība, dizaina domāšana, sabiedrības virzīta vietējā attīstība, kas ietekmēja aktivitātes visa projekta laikā
  • METHODS AND ACTIVITIES – dažādas aktivitātes un metodes visas projekta tēmās, ko izmēģināt un pielāgot. Tā kā šīs aktivitātes tika radītas un/vai izmēģinātas projekta laikā, grāmatā iekļauti ieteikumi, resursi un secinājumi, ko citiem ņemt vērā
  • CHECK OUT MORE – daži digitālie resursi un rīki, kā arī Erasmus+ programmas un projekta partneru apraksts

Rokasgrāmata pieejama: ej.uz/LocalActionYouth_Handbook. Raksti, dalies idejās un turpmākos plānos: localactionyouth@gmail.com.

Praktiskā rokasgrāmata ar metodēm jaunatnes darbā tika izveidota “Erasmus: Jaunatne darbībā” stratēģiskās partnerības projektā LOCAL ACTION YOUTH. Šajā projektā vietējās rīcības grupas un jaunatnes darbinieki strādāja kopā, veicinot sadarbību un pilnveidojot savas kompetences.

Projektu LOCAL ACTION YOUTH īsteno biedrība “Pierīgas partnerība”, “Ravakka” un Olaines novada pašvaldība. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.