Biedrības “Pierīgas partnerība” NVO info punkta aktīvie dalībnieki smēlušies iedvesmu Islandē

Biedrības “Pierīgas partnerība” NVO info punkta aktīvie dalībnieki smēlušies iedvesmu Islandē

Biedrība „Pierīgas Partnerība”, turpinot aizsākto projektu par NVO info punkta kapacitātes celšanai un tā darbības veicināšanai, īstenoja pieredzes apmaiņas un tīklošanās vizīti Islandē divpusējā projektā “Kopā stiprāki un zinošāki”. Pieredzes braucienu organizēja sadarbības partneris Landsbyggðin lifi, tādejādi ļaujot gūt kontaktus un zināšanas no islandiešu skatu punkta.

Lai gan ekonomiski Islande ir attīstītāka un arī citi pieejamie resursi plašāki, piemēram, siltums, tomēr jo būtiskāk ir meklēt saskarsmes punktus, kuras iniciatīvas, pieejas varam pārņemt no Islandes savā darbā. Īpaši skatoties pilsoniskajā līdzdalībā, iedzīvotāju iesaistē. Tādēļ biedrības “Pierīgas partnerības” NVO Info punkta pārstāvji un tematisko grupu vadītāji kopā devāmies  pie sadarbības partnera Landsbyggdin lífi uz Islandi, lai smeltos pieredzē par līdzdalību, nevalstisko organizāciju aktivitātēm un iespējām. Islandes organizācijas ir atvērtas, un tā kā darbojas Eiropas Ekonomiskajā zonā, tad jo īpaši ir ieinteresētas sadarbības projektos, tādejādi rodot iespēju īstenot pilsoniskas aktivitātes, piemēram, Ziemeļvalstu grāmatu festivālu v.tml. Tādēļ plašas iespējas ir sadarboties gan Eiropas Savienības projektos, gan Ziemeļvalstu projektos, stiprinot zināšanas, iemaņas. Sadarbojoties visām iesaistītajām pusēm, tika organizēta Mārupes un Olaines mājražotāju produktu labdarības izsole, kopā gūstot 75 000 ISK (jeb aptuveni 500 EUR) ieņēmumus sociālās organizācijas "Specialistarnir" atbalstam, kas strādā ar cilvēkiem ar autisma spektra traucējumiem. Islandieši par produkciju ir gatavi maksāt vairāk, jo novērtē roku darbu, kvalitāti, tās mērķi un savu atbildību par līdzcilvēkiem, tādēļ tiek novērtēti visi mājražotāju produkti. Pievienotā vērtība - tika veicināta pašu islandiešu vidū sociālā organizācija un aktualizēta tās darbība. Islandi var dēvēt par demokrātijas un cilvēktiesību šūpuli, tādēļ pieredzē varēja ieraudzīt, kādās lietās parādās sabiedriskā apziņa, savstarpējā cieņa, ievērojot katra cilvēka tiesības uz labāku dzīvi. Gan ikdienā kopā darba vidē satiekoties pie viena galda, gan ceļot īpašo cilvēku atbalstam ēkas, islandieši ievēro pieklājību, iecietību un sapratni vienam pret otru.

Katrā ziņā šī vizīte ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu ne tikai ļauj izvērtēt esošos procesus, kārtību mūsmājās, bet arī smelties idejas, iedvesmu kaut mazās lietās nevalstisko organizāciju darbībai un attīstībai, piemēram, regulāras pašu pasniegtas brokastis starp kolēģiem, jauniešu centra iespējas un darbības principi ar aktivitātēm dabā u.c.

Tikšanās ar dažādām nevalstiskām organizācijām, saprast viņu pieeju, darbību, un iepazīstoties klātienē ir radījusi arī iespēju NVO info punktam ne tikai pašam veidot jaunas sadarbības, bet palīdzēt tematisko organizāciju pārstāvjiem iepazīt vienam otru kopīgu projektu darbībā nākotnē. Piemēram, biedrība “Pierīgas partnerība” un  Landsbyggðin lifi ir atraduši vēl kādu saskarsmes punktu – pieaugušo neformālās izglītības iespējas un senioru iesaistē, kas atbilstu Ziemeļvalstu projektu konkursam. NVO info punkts ir vērsts jauniešu, kopienu, sociālo jautājumu un vides jautājumu risināšanai un tajā darbojošo nevalstisko organizāciju stiprināšanā. Vizīte noteikti ir arī stiprinājusi NVO aktīvos dalībniekus, kā vienotu komandu, ļāva iepazīt vienam otru.

Papildu informācija: Maija Bebre (administratīvā vadītāja) / Tālruņa nr. +371 28644888 / E-pasts: info@pierigaspartneriba.lv

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.