Pilnveido savas argumentēšanas prasmes un iesaisties

Pilnveido savas argumentēšanas prasmes un iesaisties

Vai vēlies iemācīties, kā argumentēt savu viedokli? Kādām īpašībām, prasmēm un attieksmēm jāpiemīt labam oratoram? Vai vēlies uzzināt, kādai jābūt pārliecinošai runai? Kritiskās domāšanas un argumentācijas darbnīca piedāvā jauniešiem pilnveidot prasmes savu ideju aizstāvēšanai un iesaistei. Tā notiks Olaines 1. vidusskolas konferenču zālē 28. martā 10.00.

Pasākuma laikā jaunieši mācīsies, kā veidot spēcīgus un pamatotus argumentus par konkrētām tēmām, kā atpazīt loģikas kļūdas savos un oponentu izteikumos. Tāpat jaunieši mācīsies atspēkot oponentu izteiktos argumentus pēc konkrētas struktūras, uzzinās, kāda ir pārliecinoša runa, kā arī pilnveidos savas publiskās runa un uzstāšanās prasmes. Jaunieši pievērsīs uzmanību arī dažādiem attīstības plānošanas dokumentiem un plānos, kā aizstāvēt savas idejas novadu attīstībai.

Dalība pasākumā ir bezmaksas. Dalība prioritāri Babītes, Mārupes un Olaines novadu jauniešiem. Transports tiks nodrošināts.

Darbnīca tiek organizēta projektā LOCAL ACTION YOUTH. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.