Īstenots projekts:''Keramikas darbnīcas aprīkojuma nodrošināšana''

Īstenots projekts:''Keramikas darbnīcas aprīkojuma nodrošināšana''

Projekta īstenotājs: Astra Šēnberga

Projekta nosaukums: Keramikas darbnīcas aprīkojuma nodrošināšana

Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2102-000007

Publiskais finansējums: 5633.30 EUR (kopējā summa: 8164.20 EUR)

Īstenošanas vieta: Liepu aleja 9, Babīte, Babītes pag., Babītes nov., p.n. Babīte, LV-2101

Projekta mērķis: Nodrošināt nepieciešamo aprīkojumu keramikas darbnīcai.

Šī projekta ideja ir nodrošināt keramikas darbnīcu ar nepieciešamo aprīkojumu un izstrādāt zīmola korporatīvo identitāti, lai ražotu augstas kvalitātes oriģinālus eksportspējīgus dizaina priekšmetus, kas atbilst mūsdienu dizaina tendencēm, un patērētāju vajadzībām, kā arī nodrošinātu dzīves kvalitātes paaugstināšanu.

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 5. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.