2014-2020

Noslēgusies 11.kārtas projektu konkurss

Noslēgusies projektu pieņemšanas 11. kārta Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apstiprinātās stratēģijas ieviešanai Olaines, Mārupes un Babītes novadā. Projekti no 26.janvāra līdz 25.februārim tiek izvērtēti biedrībā “Pierīgas partnerība”, tad  SVVA stratēģijai atbilstošie projekti tiks vir...
Lasīt visu

Noslēgusies LEADER projektu pieņemšanas 11.kārta

Noslēgusies projektu pieņemšanas 11. kārta Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apstiprinātās stratēģijas ieviešanai Olaines, Mārupes un Babītes novadā. Biedrībā ir iesniegti 18 projekti. Projekti no 26.janvāra līdz 25.februārim tiek izvērtēti biedrībā “Pierīgas partnerība”, tad SVVA stra...
Lasīt visu

Pēdējā iespēja pieteikties LEADER projekta 11.kārtai!

Kā Tu gribi attīstīt savu uzņēmējdarbību Mārupes, Olaines un Babītes novadu teritorijā? Ko Tu gribi īstenot? Īsteno savu ideju tagad, jo vēl tikai piecas dienas vari iesniegt Pierīgas Partnerībā izsludinātās LEADER projektu iesniegšanas 11.kārtas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietva...
Lasīt visu

Tiek rīkots apmācību cikls “Kā rakstīt projektu”

Biedrība  “Pierīgas partnerība” aicina ikvienu, kurš vēlas uzzināt kā sagatavot Projektu un piesaistīt finansējumu savai idejai, aicina pieteikties apmācību ciklam “Kā rakstīt projektu?”, kas sastāv no 5 tiešsaistes nodarbībām. Katra apmācību nodarbība ilgs divas stundas, kā laikā tiks sniegtas gan  teorētiskas zināšanas,  gan praktiskas iemaņas. 5.janvārī plkst.16:00 Projekta idejas definēša...
Lasīt visu

Īstenots projekts: “Amatniecības uzņēmuma iekārtu iegāde”

Projekta īstenotājs: SIA Lignum LV Projekta nosaukums: Amatniecības uzņēmuma iekārtu iegāde Projekta numurs: 20-04-AL04-A019.2103-000002 Publiskais finansējums: 13160.00 EUR (kopējā summa: 18800.00 EUR) Īstenošanas vieta: "Turaidas," Mārupe, Mārupes novads Projekta mērķis: Amatniecības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšana, attīstība un tirgus paplašināšana. Lauris Veinšteins, i...
Lasīt visu

Īstenots projekts: “Jauna tūrisma pakalpojuma uzņēmuma izveide Salas pagastā, piedāvājot aktīvās atpūtas iespējas pie Lielupes krasta”

Projekta īstenotājs: SIA J&G Projekta nosaukums: Jauna tūrisma pakalpojuma uzņēmuma izveide Salas pagastā, piedāvājot aktīvās atpūtas iespējas pie Lielupes krasta Projekta numurs: 20-04-AL04-A019.2101-000001 Publiskais finansējums: 10648.44 EUR (kopējā summa: 15212.06 EUR) Īstenošanas vieta: Amatnieki, Gātciems, Salas pagasts Projekta mērķis: Projekta mērķis ir veicināt tūrisma ...
Lasīt visu

Īstenots projekts: “Kultūras pieminekļa Švarcenieku muižas ēkas sakārtošana, paaugstinot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti”

Projekta īstenotājs: PSV Mārupes novada Dome Projekta nosaukums: Kultūras pieminekļa Švarcenieku muižas ēkas sakārtošana, paaugstinot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Projekta numurs: 19-04-AL04-A019.2205-000004 Publiskais finansējums: 41855.05EUR (kopējā summa: 46505.61 EUR) Īstenošanas vieta: Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe, Mārupes novads Projekta mērķis: Kultūras pieminekļa Švarc...
Lasīt visu

Īstenots projekts: “Ilgtspējīgas saimniekošanas principiem atbilstošu dārzkopības pakalpojumu nodrošināšana”

Projekta īstenotājs: Anita Jansone Projekta nosaukums: Ilgtspējīgas saimniekošanas principiem atbilstošu dārzkopības pakalpojumu nodrošināšana Projekta numurs: 19-04-AL04-A019.2103-000004 Publiskais finansējums: 4420.83 EUR (kopējā summa: 6315.47 EUR) Īstenošanas vieta: "Mierkalni," Klīves, Babītes pagasts Projekta mērķis: Radīt sev darba vietu ar mūsdienām atbilstošu darba aprīkoju...
Lasīt visu

Īstenots projekts: “Pamatlīdzekļu iegāde bērnu apģērbu un aksesuāru ražošanas uzņēmuma vajadzībām, lai palielinātu uzņēmuma jaudu, atpazīstamību un konkurētspēju tirgū”

Projekta īstenotājs: SIA Divdesmit četri Projekta nosaukums: Pamatlīdzekļu iegāde bērnu apģērbu un aksesuāru ražošanas uzņēmuma vajadzībām, lai palielinātu uzņēmuma jaudu, atpazīstamību un konkurētspēju tirgū Publiskais finansējums: 6173.19 EUR (kopējā summa: 8818.84 EUR)Projekta numurs:  Īstenošanas vieta: Kabiles iela 37, Mārupe, Mārupes novads Projekta mērķis: Projekta mērķis ir WUF...
Lasīt visu

Īstenots projekts “Mazjaudas dzīvnieku kremācijas krāsns iegāde uzņēmuma konkuretspējas un vietējās ekonomikas stiprināšanai”

Projekta īstenotājs: SIA SIA 1960 SIA Projekta nosaukums: Mazjaudas dzīvnieku kremācijas krāsns iegāde uzņēmuma konkuretspējas un vietējās ekonomikas stiprināšanai Projekta numurs: 19-04-AL04-A019.2103-000008 Publiskais finansējums: 14000.00 EUR (kopējā summa: 20000.00 EUR) Īstenošanas vieta: Liepājas šos. 2.km, Babītes pagasts Projekta mērķis: Iegādajoties mazjaudas dzīvnieku kremā...
Lasīt visu
Top