Noslēgusies 12.projektu konkursa kārta!

Noslēdzies 12.kārtas projektu konkurss!

Noslēgusies  12.projektu  kārta Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apstiprinātās stratēģijas ieviešanai Olaines un  Mārupes novadā.  Biedrībā “Pierīgas partnerība”, atbalstīti 9 no 11 iesniegtajiem projektiem. Par   SVVA stratēģijai atbilstošiem atzīti 9 projekti un tie tiek virzīti izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā.

Apstiprinātie projekti:

 1.1. rīcība „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai” – 5 projekti ( 4Mārupes novads, 1 Olaines novads), kopējā publiskā finansējuma summa EUR 51250,73;

1.2. rīcība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”  – 2 projekti ( 1 Mārupes novads, 1 Olaines novads), kopējā publiskā finansējuma summa EUR 10593,91;

1.3.  rīcība „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” – 2projekti (2Maārupes novads), kopējā publiskā finansējuma summa EUR 28 000,00.

12.projektu kārtas rezultātus meklē ŠEIT.

Projekti ir  nodoti Lauku atbalsta dienestam vērtēšanā un  aptuveni 3 mēnešu laikā, tiks veikta projektu atbilstības pārbaude publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem.

Uzzini par iespējām īstenot idejasnāc uz konsultācijām un iesniedz savu ideju arī Tu!

Visi jaunumi

Top