Header Image

Realizē savu ideju

10.kārta uzņēmējdarbības un sabiedriskā labuma projektiem:  2020. gada 27.jūlijs – 27.augusts 

  • 1.1. rīcība „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai” – 60 631, 53 EUR
  • 1.2. Darbība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājsaimniecībai un amatniecībai, t.sk., pašam saražotajam produkcijas iepakojumam, realizācijai un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” 60 631, 53 EUR
  • 1.3. rīcība „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” 60 631, 52 EUR

Nav piemērotas mobilās tehnikas iegāde (Noteikumu Nr.590 37.11.apakšpunkts) būvniecības izmaksas 

  • 2.1.rīcība „vienkārši sociālās aktivitātes un sabiedriskās aktivitātes” – 27 000, 18 EUR
  • 3.2.rīcība „Vietējās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objekti, sakārtošanas pakalpojumu pieejamība, kvalitāte un iespējami piemērota” 26 999, 90 EUR

Pašvaldības projektu var iesniegt, ja tajā ir plānota sadarbība

Ar 10.kārtas pilno sludinājumu var iepazīties ŠEIT

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta Dienesta sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

Projektu konkursi tiek rīkoti saskaņā ar biedrības “Pierīgas partnerība” Sabiedrības Virzitu vietējo attīstības strateģiju.

Iepazīsties ar projekta veidlapas paraugu un pavaddokumentiem šeit

Informācija par projektu vērtēšanu ir pieejama šeit 

Neatliec projekta gatavošanu uz pēdējo brīdi! Aicinām nākt uz konsultācijām vairāk info@pierigaspartneriba.lv un 28644888

 

Top