Realizē savu ideju

8.kārtu uzņēmējdarbības projektiem: 17.janvāra- 17.februārim 2020.gadā 

1.1. rīcība „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai” — 100 000,00 EUR

1.2. rīcība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” 92 560,42 EUR;

1.3. rīcība „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” 100 000,00 EUR

Nav atbalstāma mobilās tehnikas iegāde un jaunas tūrisma mītnes būvniecība ir atbalstāma, ja tā papildina esošo tūrisma darbību.

Pilns sludinājums –8.karta sludinajums

9.kārtu sabiedriskā labuma projektiem: 10.marta – 10.aprīlim 2020.gadā 

2.1.rīcība „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” — 156 566,82 EUR 

3.2.rīcība „Vietējās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” 39 622,89 EUR

Projekta mērķim nav komerciāla rakstura, par rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams

Ar 9 kārtas sludinājumu var iepazīties šeit.


Top