Realizē savu ideju

AKTUĀLĀ PROJEKTU IESNIEGŠANAS KĀRTA

9.septembra — 9.oktobrim 2019.gadā

7.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

2.1.rīcība „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” — 170 066,82 EUR

3.2.rīcība „Vietējās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” 140 070,90 EUR

Pilns sludinājums ir šeit


Top