Projekta vērtēšana un lēmuma pieņemšana

Biedrība “Pierīgas partnerība” (vietējā rīcības grupa) mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām vai, ja attiecīgā kārta ilgst vairāk par 30 kalendāra dienām, mēneša laikā pēc katra attiecīgās kārtas mēneša beigām izvērtē projekta atbilstību sabiedrības virzītai vietējās attīstības (turpmāk – SVVA) stratēģijai.

Projekta vērtēšana tiek veikta saskaņā ar Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas nolikumu (apstiprināts 01.12.2021.)

1. Pēc projektu kārtas noslēgšanas biedrības administratīvais vadītājs apkopo informāciju par projekta kārtā iesniegtajiem projektiem, publicē kopsavilkumu Biedrības tīmekļa vietnē un nodod projektus izvērtēšanai projektu vērtēšanas komisijai.

2. Projekta vērtēšanas komisija:
2.1. izvērtē projektu atbilstību un iesniedz SVVA Padomei projektu iesniegumu apkopojumu;
2.2. sastāvā var būt gan biedrības Padomes locekļi, biedriem gan no ārpuses piesaistīti pārstāvji.
2.3. savā darbā projektu iesniegumu izvērtēšanā ievēro konfidencialitāti;

3. Katram projekta iesniegumam obligāti ir vismaz 3 neatkarīgi vērtējumi.

4. Projektu vērtēšanas komisija pēc kārtas noslēgšanas var aicināt visus projektu iesniedzējus prezentēt savu projekta ideju.

5. Komisijas pieņemtajam lēmumam ir rekomendējošs raksturs, gala lēmums ir SVVA Padomei.

6. SVVA padome pieņem lēmumus par projekta atbilstību SVVA stratēģijai:
6.1. projektu, kas neatbilst SVVA stratēģijai, Biedrība noraida un paziņo lēmumu atbalsta pretendentam;
6.2. projektam, kas atbilst SVVA stratēģijai, Biedrība piešķir punktus atbilstoši vērtēšanas kritērijiem;
6.3. katrai SVVA stratēģijas rīcībai atsevišķi izveido projektu sarakstu, sarindojot projektus pēc iegūto punktu skaita. Projektu sarakstā norāda pieejamo finansējumu, atbalsta pretendentu, projekta iesnieguma publisko finansējumu, projekta iesniegumam piešķirto punktu skaitu un attiecīgo pozitīvo vai negatīvo lēmumu. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka ir projektam, kas saņēmis vairāk punktu par SVVA stratēģijā noteiktajiem īpašajiem kritērijiem;
6.4. projektu, kas saņēmis vismaz minimālo punktu skaitu un tā īstenošanai attiecīgajā kārtā ir pietiekams publiskais finansējums, Biedrība apstiprina un lēmumu paziņo atbalsta pretendentam. SVVA stratēģijai atbilstošie projekti tiek nodoti Lauku atbalsta dienestam projekta vērtēšanai publiskā finansējuma saņemšanas prasībām.  Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu Lauku atbalsta dienests pieņem triju mēnešu laikā.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.