Vērtēšana

Pēc projektu pieņemšanas kārtas noslēgšanas biedrības "Pierīgas partnerība" Padome, izveido SVVA  Padomi projektu iesniegumu vērtēšanai

Projektu vērtēšanas kritēriji un vairāk informācijas: projektu vērtēšanas nolikums (apstiprināts 01.12.2021)

Pirms projektu vērtēšanas katrs  vērtēšanas komisijas dalībnieks aizpilda interešu konflikta neesamības deklarāciju. Katrs vērtēšanas procesā iesaistītais apstiprina, ka nav ieinteresēta persona šī projekta vērtējumā.

Pēc projektu kārtas noslēgšanas saskaņā ar nolikumu SVVA Padomei ir tiesības aicināt pretendentus prezentēt savus projektus. Projekti tiek vērtēti pēc iesniegumā un prezentācijā sniegtās informācijas. Vērtēšanas procesā biedrībai ir tiesības lūgt pretendentam papildu informāciju.

Projektu izvērtēšanai ir divi posmi — pēc izvērtēšanas biedrībā (ilgst vienu mēnesi) stratēģijai atbilstošie projekti piecu dienu laikā tiek nodoti izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā, un tiek paziņoti rezultāti. Tālāk detalizētu projektu izvērtēšanu veic Lauku atbalsta dienests (ilgst trīs mēnešus). Izvērtēšanas laikā notiek komunikācija ar pretendentu.

 

 

logo_line

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.