ELFLA 7., 8. kārta

Noslēgusies LAP 2007—2013 8. kārtā iesniegto projektu vērtēšana

Biedrības "Pierīgas partnerība” izsludinātā atklātā konkursa Rīcības programmas Lauku attīstības programmas 2007.—2013. gadam 411. pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas 8. kārta  2. aktivitāte: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, inf...
Lasīt visu

Noslēgusies LAP 2007—2013 7. kārtas projektu vērtēšana

Biedrības "Pierīgas partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa 7. kārtā Rīcības programmas Lauku attīstības programmas 2007.—2013. gadam 411. pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas kopsavilkums 2.aktivitāte: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzs...
Lasīt visu

Noslēgusies projektu pieņemšanas LAP 2007—2013 7. kārta

Lauku attīstības programmas 2007.—2013. gadam pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 7. kārta Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2013. gada 12. jūlija līdz 2013. gada 12. augustam.
Lasīt visu
Top