Noslēgusies projektu pieņemšana LAP 2007—2013 8. kārta

Lauku attīstības programmas 2007.—2013. gadam pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 8. kārta

Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2013. gada 10. decembra līdz 2014. gada 10. janvārim

Nr.RīcībasSaņemto projektu skaitsKārtā pieškirtais finansējums, EURPieprasītais publiskais, EUR
2. aktivitāte
Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai
1.2. rīcībaAtbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai un atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana257 762,796 292,04
KOPĀ257 762,796 292,04

Visi jaunumi

Top