2009-2013

Velo noma un bērnu laukums, biedrība “Irbēni”

Biedrība "IrBērni" šeit īstenojusi vairākus projektus: Velo nomas izveide Irbēnu ielā 1 (16-04-AL04-A019.2101-000005) Projekta mērķis: Izveidot velosipēdu īres punktu, piesaistīt tūristus teritorijai. Velosipēdu nomā ir iespējams iznomāt: 10 pieaugušo tūrisma velosipēdus 2 pieaugušo kalnu velosipēdus 2 bērnu velosipēdus ar 24 collu riteņiem 1 bērnu velosipēds ar 20 collu riteņiem 2 bērnu ...
Lasīt visu

Tīraines Sporta komplekss, Mārupes Sporta centrs

Mārupes novada dome Mārupes Sporta centrā īstenojusi projektu: Sporta pasākumu rīkošanai nepieciešamā inventāra iegāde Mārupes Sporta centram (11-04-LL37-L413201-000012) Mērķis — iegādāties skatītāju tribīnes ar 75 sēdvietām Mārupes Sporta centram, lai tas būtu piemērots dažādu sporta pasākumu organizēšanai kā vietējā, tā arī valsts mērogā. Realizējot projektu, t.i. iegādājoties 5 pārvietojam...
Lasīt visu

Veloceliņš Olaine-Jaunolaine

Olaines novada pašvaldība šeit īstenojusi projektu: Veloceliņa izbūve posmā Jaunolaine - Olaine, Olaines novadā (11-04-ZL11-Z401101-000003) Mērķis — veicināt infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu Olaines novadā, izbūvējot veloceliņu posmā Jaunolaine-Olaine. Projektā īstenotas aktivitātes: asfaltbetona veloceliņa-gājēju ietves (2,50 m platumā) izbūve gar Valsts autoceļu A8 Rīga- Jelgava un V18...
Lasīt visu

Konrādu ielas skvērs

Mārupes novada pašvaldība šeit īstenojusi projektu: Rekreācijas iespējas nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem un viesiem, izbūvējot un labiekārtojot skvēru Konrādu ielā 1, Mārupē (11-04-ZL11-Z401101-000001) Mērķis — izbūvēt un labiekārtot skvēru Konrādu ielā, Mārupē, ar nolūku radīt un nodrošināt papildus rekreācijas iespējas Mārupes novada iedzīvotājiem un Mārupes viesiem. Projektā tiek veikt...
Lasīt visu

Ūdenskrātuve “Pavasari”

Mārupes novada dome šajā vietā īstenojusi projektus: Ūdenskrātuves "Pavasari" krasta labiekārtošana (12-04-ZL11-Z401101-000001) Mērķis — labiekārtot 2011. gada vasarā iztīrītās ūdenskrātuves „Pavasari” krastu, tādējādi sakopjot un padarot pievilcīgu apkārtējo vidi, kur Jaunmārupes iedzīvotājiem un viesiem pavadīt brīvo laiku dabā. Projekta īstenošanas rezultātā ap ūdenskrātuvi "Pavasari" būs iz...
Lasīt visu

Karjers “Mežezers”

Biedrība "Pīlādzis" šajā vietā īstenojusi projektu: Karjera "Mežezers" labiekārtošana Jaunolaines ciematā (12-04-ZL11-Z401201-000008) Mērķis — izveidot un labiekārtot aktīvai atpūtai domātas publiski pieejamas vietas pie ūdeņiem, nodrošinot ūdeņu piekrastes pieejamību, lai veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīves veidu un uzlabotu vides kvalitāti. Biedrības "Pīlādzis" biedri ir aktīvi seniori, k...
Lasīt visu

SIA “Lieknas BS”

Jaunas traktortehnikas iegāde pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai (11-04-LL37-L413101-000024) Mērķis — jauna traktora iegāde, lai varētu kvalitatīvi sniegt pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem viņu teritoriju sakopšanā, zāles pļaušana vasarā un sniega tīrīšana ziemā. Publiskais finansējums — 11952,13 (kopējā summa — 19920,21) Jaunu, traktoram piekabināmu, agregātu iegāde pakalpojumu pi...
Lasīt visu

Dejas atbalsta fonds “Zvaigžņu aka” (Stars Well)

Īstenots projekts: Dejas atbalsta fondam "Zvaigžņu AKA" nepieciešamās skaņas tehnikas, treniņzāles un skatuves aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, kā arī mājaslapas izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai (10-04-LL37-L413201-000003) Mērķis — Radīt apstākļus kvalitatīvu deju un kustību nodarbību norisei; palielināt radošās izpausmes iespējas; veicināt kulturālu, aktīvu un veselīgu dzīvesveidu; ...
Lasīt visu

Mārupes tenisa skola

Līmplēvju montāža tenisa haļļu logiem un tenisa laukumu aprīkojuma un uzturēšanas tehnikas iegāde (11-04-LL37-L413201-000015) Mērķis — Uzlabot sniegto sporta pakalpojumu kvalitāti: aizturēt tiešo saules staru iekļūšanu tenisa hallēs, novērst saules radīto atspīdumu veidošanos uz grīdas un sienām tenisa spēļu laikā; tiesnešu krēslu, rezultātu tablo un laukuma soliņu iegāde kvalitatīvākai turnīru ...
Lasīt visu

Kooperatīvā dārzkopības sabiedrība “Ezītis”

Atkritumu konteineru laukuma izbūve ciematā "Ezītis", Olaines novadā (12-04-ZL11-Z401101-000002) Mērķis — Pasargāt Misas un Olainītes upes no piesārņošanas, sakopt apkārtni, kas būtu pievilcīgāka vietējiem iedzīvotājiem, viesiem un tūristiem. Projekta realizēšana ļauj organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar prasībām, nodrošinās sanitāro prasību izpildi, tīrību un kārtību ciemat...
Lasīt visu
Top