Kooperatīvā dārzkopības sabiedrība "Ezītis"

Kooperatīvā dārzkopības sabiedrība "Ezītis"

Atkritumu konteineru laukuma izbūve ciematā "Ezītis", Olaines novadā
(12-04-ZL11-Z401101-000002)

Mērķis — Pasargāt Misas un Olainītes upes no piesārņošanas, sakopt apkārtni, kas būtu pievilcīgāka vietējiem iedzīvotājiem, viesiem un tūristiem. Projekta realizēšana ļauj organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar prasībām, nodrošinās sanitāro prasību izpildi, tīrību un kārtību ciematā un tās apkārtnē. Projektā tika veikta atkritumu konteineru laukuma uzbūve

Publiskais finansējums — 598,31 (kopējā summa — 997,19)

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.