Kooperatīvā dārzkopības sabiedrība “Ezītis”

Atkritumu konteineru laukuma izbūve ciematā “Ezītis”, Olaines novadā
(12-04-ZL11-Z401101-000002)

Mērķis — Pasargāt Misas un Olainītes upes no piesārņošanas, sakopt apkārtni, kas būtu pievilcīgāka vietējiem iedzīvotājiem, viesiem un tūristiem. Projekta realizēšana ļauj organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar prasībām, nodrošinās sanitāro prasību izpildi, tīrību un kārtību ciematā un tās apkārtnē. Projektā tika veikta atkritumu konteineru laukuma uzbūve

Publiskais finansējums — 598,31 (kopējā summa — 997,19)

Visi jaunumi

Top