Dejas atbalsta fonds "Zvaigžņu aka" (Stars Well)

Dejas atbalsta fonds "Zvaigžņu aka" (Stars Well)

Īstenots projekts:
Dejas atbalsta fondam "Zvaigžņu AKA" nepieciešamās skaņas tehnikas, treniņzāles un skatuves aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, kā arī mājaslapas izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
(10-04-LL37-L413201-000003)
Mērķis — Radīt apstākļus kvalitatīvu deju un kustību nodarbību norisei; palielināt radošās izpausmes iespējas; veicināt kulturālu, aktīvu un veselīgu dzīvesveidu; informācijas pieejamību plašam interesentu lokam. Projektā tika iegādāta baleta grīda un skaņas aparatūra, kā arī tika izveidota mājaslapa.

Publiskais finansējums — 6730,28 (apstiprinātā summa — 7478,09)

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000013.

logo_line

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.