Īstenots projekts "Dots devējam atdodas"

Īstenots projekts "Dots devējam atdodas"

Projekta īstenotājs: BDR "Biznesa vēstniecība"

Projekta nosaukums: Dots devējam atdodas

Projekta numurs: 19-04-AL04-A019.2103-000011

Publiskais finansējums: 13921.64 EUR (kopējā summa: 19888.07 EUR)

Īstenošanas vieta: Jelgavas ceļš 3, Tīraine, Mārupes novads

Projekta mērķis: Veicināt sabiedrības aktivitāti un sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību un līdzdalības procesu norises Pierīgā, veicinot sadarbību ar citiem reģioniem, arī starptautisku sadarbību.
Pamatā sniedzot gan praktisku, gan informativu, gan izglītojošu atbalstu vietējiem uzņēmējiem, amatniekiem, mājražotājiem, sociāliem uzņēmumiem.

Projekts "Dots devējam atdodas" ir izveidots ar mērķi aprīkot Biznesa vēstniecības uzņēmējdarbība atvēlētās telpas ar kopētaju, projektoru tāfeli, printeri, datoriem, kafijas aparātu, plauktiem produkcijas paraugiem, tirdzniecības vietu nojumēm. Galvenā mērķauditorija ir studenti, līdz ar to,  projekts ir unikāls, jo tajā ir apkopotas visas iespējas uzņēmēdarbības attīstīšanai vai paplašināšanai, pie tam ne tikai Pierīgas iedzīvotājiem, bet arī citu reģionu pārstāvjiem, kā arī tiem, kas vēlas atgriezties no ārzemēm uz savu mītnes zemi.

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 6. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.