Ūdenskrātuve “Pavasari”

Mārupes novada dome šajā vietā īstenojusi projektus:
Ūdenskrātuves “Pavasari” krasta labiekārtošana
(12-04-ZL11-Z401101-000001)
Mērķis — labiekārtot 2011. gada vasarā iztīrītās ūdenskrātuves „Pavasari” krastu, tādējādi sakopjot un padarot pievilcīgu apkārtējo vidi, kur Jaunmārupes iedzīvotājiem un viesiem pavadīt brīvo laiku dabā. Projekta īstenošanas rezultātā ap ūdenskrātuvi “Pavasari” būs izveidota infrastruktūra sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai – pludmale. Projekta ietvaros tiek veikta ūdenskrātuves “Pavasari” krasta labiekārtošana, t.sk. tehniskā projekta izstrāde.

Publiskais finansējums — 22492,24 (kopējā summa — 24991,38)

Jaunmārupes dīķa “Pavasara ūdenskrātuve” renovācija
(10-04-ZL11-Z401101-000002)
Mērķis — renovēt Jaunmārupes dīķi “Pavasara ūdenskrātuve”, tādējādi sakopjot un padarot pievilcīgu apkārtējo vidi. Projektā tika veikta publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana — dīķa “Pavasara ūdenskrātuves” renovācija.

Publiskais finansējums — 21141,6 (kopējā summa — 28188,8)

Visi jaunumi

Top